Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Mattilsynet oppretter restriksjonssone for ILA i Kvitsøy, Bokn, Stavanger, Randaberg, Karmøy og Sola kommuner, Rogaland

Mattilsynet har 22. desember 2022 fastsatt forskrift om restriksjonssone for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Kvitsøy, Bokn, Stavanger, Randaberg, Karmøy og Sola kommuner, Rogaland På grunn av nytt reg... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_oppretter_restriksjonssone_for_ila_i_kvitsoy_bokn_stavanger_randaberg_karmoy_og_sola_kommuner_rogaland.48869 Publisert 22.12.2022 | Sist endret 28.12.2022

Analyser av melaminprodukter i 2021

Mattilsynet har analysert servise av melaminplast for migrasjon av formaldehyd og melamin. For ett av produktene var nivåene for høye. Dette produktet har Mattilsynet fulgt opp og skal ikke være på markedet lenger. Se sammendraget... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/matkontaktmaterialer/analyser_av_melaminprodukter_i_2021.48862 Publisert 22.12.2022 | Sist endret 22.12.2022

Mye lakselus på villaks på Vestlandet i 2022

Resultatene fra årets overvåking av lus på villaks viser at det var mye lus i Hardangerfjorden og Sognefjorden. Derimot var det lite lus i Boknafjorden, i Romsdalsfjorden, Trondheimsfjorden og Altafjorden. Den nasjonale luseoverv... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/lakselus/mye_lakselus_paa_villaks_paa_vestlandet_i_2022.48858 Publisert 21.12.2022 | Sist endret 21.12.2022

Mattilsynet oppretter restriksjonssone for ILA i Austevoll, Tysnes, Bjørnafjorden og Fitjar kommuner, Vestland

Mattilsynet har 20. desember 2022 fastsatt forskrift om restriksjonssone for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Austevoll, Tysnes, Bjørnafjorden og Fitjar kommuner, Vestland På grunn av nytt regelverk so... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_oppretter_restriksjonssone_for_ila_i_austevoll_tysnes_bjornafjorden_og_fitjar_kommuner_vestland.48835 Publisert 20.12.2022 | Sist endret 28.12.2022

Mattilsynet region sør og vest oppretter regulatorisk sandkasse på akvakultur

Den regulatoriske sandkassen er et kontrollert testmiljø for virksomheter som vil eksperimentere med nye produkter, teknologier og tjenester innen akvakulturnæringen under oppfølging fra Mattilsynet region sør og vest. Flere andre... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/akvakultur/mattilsynetregion_sor_og_vestoppretterregulatorisk_sandkasse_paa_akvakultur.48816 Publisert 19.12.2022 | Sist endret 19.12.2022

Sjømatprodusenter som er godkjent i Kina, må søke om regodkjenning så fort som mulig og innen 31.12.2022

Godkjenningen til norske sjømatprodusenter som er godkjent i Kina, utløper 31. Mars 2023. Kinesiske myndigheter krever at virksomheter søker om regodkjenning 3 til 6 måneder før godkjenningen deres utløper. Hvis ikke, blir godkjen... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/eksport_utenfor_EU_EOS/eksport_av_fisk_av_sjomat/sjomatprodusenter_som_er_godkjent_i_kina_maa_soke_om_regodkjenning_saa_fort_som_mulig_og_innen_31122022.48808 Publisert 19.12.2022 | Sist endret 19.12.2022

Færre restriksjoner mot fugleinfluensa i Rogaland

Mattilsynet opphevet 17. desember den 10-kilometer store overvåkningssonen rundt anlegget som fikk påvist fugleinfluensa på Kolnes i Sola kommune. Det betyr at de fleste restriksjonene for å hindre smitte av fugleinfluensa er fjer... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/fugleinfluensa/Utbrudd_av_fugleinfluensa_2020_2021/faerre_restriksjoner_mot_fugleinfluensa_i_rogaland.48784 Publisert 17.12.2022 | Sist endret 28.12.2022

Kun elektronisk utveksling av sjømatsertifikatet for Sør-Korea fra 1. mars 2023

Fra og med 1. mars 2023 går Mattilsynet over til helelektronisk utveksling av sjømatsertifikatet til Sør-Korea og faser ut papirsertifikatene for sjømat utenom krepsdyr og skjell. Elektronisk utveksling forutsetter bruk av Mattils... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/eksport_utenfor_EU_EOS/eksport_av_fisk_av_sjomat/kun_elektronisk_utveksling_av_sjomatsertifikatet_for_sorkorea_fra_1_mars_2023.48801 Publisert 16.12.2022 | Sist endret 04.01.2023

Mattilsynet oppretter restriksjonssone for ILA i Masfjorden og Alver kommuner, Vestland

Mattilsynet har 16. desember 2022 fastsatt forskrift om restriksjonssone for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Masfjorden og Alver kommuner, Vestland På grunn av nytt regelverk som gjennomfører nytt dyr... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_oppretter_restriksjonssone_for_ila_i_masfjorden_og_alver_kommuner_vestland.48795 Publisert 16.12.2022 | Sist endret 16.12.2022

Mattilsynet frafaller kravet om ukentlig oversending av lister med daglig dødelighet på merdnivå i restriksjonssoneforskrifter for ILA

I mal for restriksjonssoneforskrifter for ILA følger det et krav i § 5 for vernesonen og § 10 for overvåkingssonen om at «Anlegg med laksefisk i sjø skal ukentlig oversende Mattilsynet lister som viser den daglige dødeligheten av ... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_frafaller_kravet_om_ukentlig_oversending_av_lister_med_daglig_dodelighet_paa_merdnivaa_i_restriksjonssoneforskrifter_for_ila.48777 Publisert 15.12.2022 | Sist endret 15.12.2022

Tilsyn med ulovlig import av aktive stoffer til bruk som plantevernmidler

I 2023 vil Mattilsynet i samarbeid med Tolletaten, føre tilsyn med virksomheter og privatpersoner som importerer kjemikalier til bruk som plantevernmidler. Det vil bli satt opp ulike former for overvåkning av importsendinger som ... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/plantevernmidler/tilsyn_med_ulovlig_import_av_aktive_stoffer_til_bruk_som_plantevernmidler.48619 Publisert 15.12.2022 | Sist endret 15.12.2022

Kartlegging av uønskede stoffer i mat

Mattilsynet har utført en kartlegging av prosessfremkalte stoffer, mykotoksiner og tungmetaller i 106 matvarer fra dagligvarehandelen. Mattilsynet ønsker å kartlegge enkelte uønskede stoffer i matvarer vi spiser mye av. Kartleggin... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/prosessfremkalte_stoffer/kartlegging_av_uonskede_stoffer_i_mat.48613 Publisert 15.12.2022 | Sist endret 15.12.2022

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Kvitsøy kommune i Rogaland fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 14136 Hestholmen Ø i Kvitsøy kommune i Rogaland fylke. Grieg Seafood Rogaland AS og Skretting AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten.Alle som ferdes i området og d... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_ila_i_oppdrettsanlegg_i_kvitsoy_kommune_i_rogaland_fylke.48525 Publisert 14.12.2022 | Sist endret 14.12.2022

Endringer i regelverk for plantevernmiddelrester

Mattilsynet fastsatte 12. desember 2022 forskrift om endring i forskrift om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer. EU-forordningene 2022/78 og 2022/566 fastsettes i norsk regelverk.Forordning 2022/78 endrer grens... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/rester_av_plantevernmidler_i_mat/endringer_i_regelverk_for_plantevernmiddelrester.48605 Publisert 13.12.2022 | Sist endret 13.12.2022

Mattilsynets arbeid med dyrevelferd 1 og 2. tertial 2022

Fra og med januar til og med august 2022 gjennomførte Mattilsynet tilsyn i 1776 dyrehold, i tillegg til kontinuerlig tilsyn på slakterier mens slakting pågår, og tilsyn med transport av dyr. Mattilsynet ønsker å utnytte ressursen... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrevelferd/rapporter_om_dyrevelferd/mattilsynets_arbeid_med_dyrevelferd_1_og_2_tertial_2022.48593 Publisert 13.12.2022 | Sist endret 13.12.2022

Kommende endring av reglene om import av frukt, grønnsaker og nøtter fra tredjestater

Forslag til endringer i vedleggene til forordning (EU) 2019/1793 om importkontroll av ikke animalske produkter har blitt vedtatt i EU. Det gjøres endringer til vedlegg I og II, der kontrollfrekvenser justeres, produkter fjernes fr... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/import_av_mat/kommersiell_import_av_mat/kommende_endring_av_reglene_om_import_av_frukt_gronnsaker_og_notter_fra_tredjestater.48573 Publisert 09.12.2022 | Sist endret 09.12.2022

Forskrift om kontrollområde for ILA i Loppa kommune, Troms og Finnmark fylke oppheves 9. desember 2022

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Loppa kommune, Troms og Finnmark fylke ble opprettet 16. juli 2020, etter utbrudd av ILA på lokalitet 10611 Marøya i ... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/forskrift_om_kontrollomraade_for_ila_i_loppa_kommune_troms_og_finnmark_fylke_oppheves_9_desember_2022.48570 Publisert 09.12.2022 | Sist endret 09.12.2022

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Austevoll kommune i Vestland fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten Tobbeholmane (10054) i Austevoll kommune i Vestland fylke. Sjøtroll Havbruk AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten.Alle som ferdes i området og driver aktivitet kn... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_ila_i_oppdrettsanlegg_i_austevoll_kommune_i_vestland_fylke.48571 Publisert 09.12.2022 | Sist endret 09.12.2022

Nytt helsesertifikat for eksport av sjømat til Serbia

I august 2022 opplyste myndighetene i Serbia om at helsesertifikatet for eksport av sjømat til Serbia ikke lenger var gyldig, og eksporten stoppet opp. Mattilsynet forhandlet frem et nytt helsesertifikat med serbiske myndigheter. ... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/eksport_utenfor_EU_EOS/eksport_av_fisk_av_sjomat/nytt_helsesertifikat_for_eksport_av_sjomat_til_serbia.48553 Publisert 08.12.2022 | Sist endret 08.12.2022

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Masfjorden kommune i Vestland fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 34657 Laberget i Masfjorden kommune i Vestland fylke. Engesund Fiskeoppdrett AS, Troland Lakseoppdrett AS, Sulefisk AS og Langøylaks AS driver med oppdrett av laks på lok... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_ila_i_oppdrettsanlegg_i_masfjorden_kommune_i_vestland_fylke.48555 Publisert 08.12.2022 | Sist endret 08.12.2022