Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Pærebrann i Sunnhordland i 2023

Det er påvist pærebrann i vintermispel i Sunnhordland Planteskule i Sveio kommune i Vestland fylke. Det er sendt ut vintermispel frå planteskulen til mottakarar i Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal, Viken og Oslo. Plantene er tre... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/bakterier_og_fytoplasma_i_planter/parebrann/paerebrann_i_sunnhordland_i_2023.50958 Publisert 31.08.2023 | Sist endret 01.09.2023

Overvåkingsprogram for fremmedstoffer i fôrmidler av fisk 2022

I 2022 ble 20 prøver av fôrmidler av fisk analysert for innhold av uønskede stoffer syntetiske antioksidanter protein fra drøvtyggere og salmonella. Det var ingen overskridelser av grenseverdier for organiske eller uorganiske milj... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/overvaakingsprogram_for_fremmedstoffer_i_formidler_av_fisk_2022.50946 Publisert 31.08.2023 | Sist endret 31.08.2023

Nytt lakselusskjema lanseres 24. august

Mattilsynet innfører nytt skjema for rapportering av lusetall. Endringen skjer som følge av foreslåtte endringer i produksjonsområdeforskriften, samt behovet for å forbedre innrapportering av ikke medikamentelle avlusningsmetoder.... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/nytt_lakselusskjema_lanseres_24_august.50858 Publisert 17.08.2023 | Sist endret 28.09.2023

Overvåkingsprogram for fiskefôr 2022

I 2022 ble 145 prøver av fôr og fôrråstoff til oppdrettslaks analysert for næringsinnhold og innhold av uønskede stoffer. Det var ingen overskridelser av grenseverdier for organiske eller uorganiske miljøgifte. Hva undersøkte vi?... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/overvaakingsprogram_for_fiskefor_2022.50847 Publisert 17.08.2023 | Sist endret 17.08.2023

Mattilsynet har laget veiledning om fôr, forurensede grasarealer og skadde rundballer i forbindelse med ekstremværet «Hans»

Som følge av uværet «Hans» har grasarealer og innhøstet fôr kommet under vann. Flomvannet kan være forurenset med kloakk. Det er derfor en risiko for spredning av sykdomsfremkallende bakterier gjennom fôr fra dette graset. I tille... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/mattilsynet_har_laget_veiledning_om_for_forurensede_grasarealer_og_skadde_rundballer_i_forbindelse_med_ekstremvaeret_hans.50854 Publisert 16.08.2023 | Sist endret 16.08.2023

Det er påvist Gyrodactylus salaris i Gylelva i Tingvoll kommune

Veterinærinstituttet har påvist Gyrodactylus salaris på lakseunger fra Gylelva i Tingvoll kommune i Møre og Romsdal (vassdragskode 109.7Z). Mistanken oppstod i prøver tatt ut i forbindelse med utredningsprogrammet knyttet til be... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/det_er_paavist_gyrodactylus_salaris_i_gylelva_i_tingvoll_kommune.50789 Publisert 08.08.2023 | Sist endret 08.08.2023

Mattilsynet endrer restriksjonssonen for krepsepest i Glomma, vassdragssystem 002, Innlandet og viken

Mattilsynet har 1. august 2023 fastsatt forskrift om endring av forskrift om sone for å bekjempe den listeførte sykdommen krepsepest i Glomma, vassdragssystem 002, Innlandet og Viken Krepsepest ble 10. juli 2023 påvist på edelkrep... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/mattilsynet_endrer_restriksjonssonen_for_krepsepest_i_glomma_vassdragssystem_002_innlandet_og_viken.50761 Publisert 01.08.2023 | Sist endret 01.08.2023