Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Energidrikker - vurdering av eventuelle negative helseeffekter hos barn og unge

På oppdrag fra Mattilsynet har VKM vurdert potensielle negative helseeffekter knyttet til barn og unges inntak av energidrikker og koffein. Mulige effekter av energidrikker hos gravide, ammende og barn under 8 år er ikke vurdert. ... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/tilsatte_stoffer/tilsatte_vitaminer_mineraler_og_andre_stoffer/energidrikker__vurdering_av_eventuelle_negative_helseeffekter_hos_barn_og_unge.33887 Publisert 01.02.2019 | Sist endret 09.05.2023

Overvåking av rester fra antibakterielle midler i slakt av storfe, småfe og svin 2017

Mattilsynet har gjennomført overvåking av rester fra antibakterielle midler i slakt av storfe, småfe og svin. Av 892 gjennomførte nyreprøver, ble det funnet rester i ni prøver. Mattilsynet vurderer at disse overskridelsene ikke ut... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/legemiddelrester_i_mat/overvaaking_av_rester_fra_antibakterielle_midler_i_slakt_av_storfe_smaafe_og_svin_2017.33645 Publisert 30.01.2019 | Sist endret 30.01.2019