Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Mulig stans av eksport til India fra 1. januar 2023

Indiske myndigheter krever i nytt helsesertifikat at Mattilsynet fra 1. januar 2023 må bekrefte at eksporterte varer fra Norge er produsert i henhold til indisk lovverk. Siden Mattilsynet ikke kan imøtekomme kravet, kan det innebæ... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/eksport_utenfor_EU_EOS/mulig_stans_av_eksport_til_india_fra_1_januar_2023.48458 Publisert 22.11.2022 | Sist endret 22.11.2022

Oppdatering regodkjenning Kina – alle som er godkjent i Kina, må søke om regodkjenning så fort som mulig og innen 12.12.2022

Godkjenningen til norske sjømatprodusenter som er godkjent i Kina, utløper 31. Mars 2023. Kinesiske myndigheter krever at virksomheter søker om regodkjenning 3 til 6 måneder før godkjenningen deres utløper. Hvis ikke, blir godkjen... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/eksport_utenfor_EU_EOS/oppdatering_regodkjenning_kina__alle_som_er_godkjent_i_kina_maa_soke_om_regodkjenning_saa_fort_som_mulig_og_innen_12122022.48394 Publisert 09.11.2022 | Sist endret 09.11.2022

Tilsynsprogrammet for algetoksiner i skjell 2021

Det ble generelt påvist mindre giftige skjell under covid-19 årene 2020 og 2021 enn de tre foregående årene. Vi kan ikke slå fast om det skyldes færre prøver eller mindre oppblomstring av giftige algeplankton.I 2021 ble det tatt u... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/fisk_og_sjomat/skjell_mat/tilsynsprogrammet_for_algetoksiner_i_skjell_2021.48380 Publisert 09.11.2022 | Sist endret 09.11.2022

Tilsynsprogrammet for skjell 2021

Skjell langs norskekysten har lave konsentrasjoner av E. coli, tungmetaller og andre uønskede stoffer. Det viser resultatene fra den årlige overvåkingen av bakterier og miljøgifter i skjell fra produksjonsområder og skjellprøver t... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/fisk_og_sjomat/skjell_mat/tilsynsprogrammet_for_skjell_2021.48350 Publisert 04.11.2022 | Sist endret 08.11.2022

Sjømatsertifikatet for Sør-Korea tilgjengelig i Mattilsynets nye eksportløsning

Torsdag 3. november ble sjømatsertifikatet for eksport til Sør-Korea tilgjengelig i Mattilsynets nye eksportløsning. Dermed er de to mest brukte helsesertifikatene for sjømateksport på plass i den nye sertifikatløsningen. Mattilsy... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/eksport_utenfor_EU_EOS/eksport_av_fisk_av_sjomat/sjomatsertifikatet_for_sorkorea_tilgjengelig_i_mattilsynets_nye_eksportlosning.48347 Publisert 03.11.2022 | Sist endret 03.11.2022

Sertifikatet klart og sjømateksport til det indonesiske markedet kan starte opp igjen

Mattilsynet signerte i begynnelsen av oktober en avtale med indonesiske myndigheter som gjør det mulig å eksportere norsk sjømat til Indonesia. Nå er det nye sertifikatet klart. Det betyr at eksport av norsk sjømat til Indonesias ... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/eksport_utenfor_EU_EOS/eksport_av_fisk_av_sjomat/sertifikatet_klart_og_sjomateksport_til_det_indonesiske_markedet_kan_starte_opp_igjen.48340 Publisert 01.11.2022 | Sist endret 01.11.2022

Rester av plantevernmidler i næringsmidler 2021

Mattilsynet utfører årlig offentlig kontroll av plantevernmiddelrester i næringsmidler. I 2021 ble det analysert 1107 prøver av ferske, fryste eller bearbeidede matvarer i overvåkingsprogrammet. I tillegg ble det analysert 119 prø... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/rester_av_plantevernmidler_i_mat/rester_av_plantevernmidler_i_naeringsmidler_2021.48327 Publisert 31.10.2022 | Sist endret 31.10.2022

Smittestoffer i sukkererter og vasket salat 2021

Sukkererter og vasket salat på det norske markedet har i hovedsak god hygienisk kvalitet, viser Mattilsynets overvåkingsprogram. De analyserte prøvene utgjør imidlertid en liten andel av den totale mengden sukkererter og vasket sa... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/smittestoffer_i_sukkererter_og_vasket_salat_2021.48287 Publisert 27.10.2022 | Sist endret 31.10.2022

Analyser av næringsstoffer og uønskede stoffer i vegan- og fiskepålegg, tran, pepperoni og tørket frukt 2022

På oppdrag fra Mattilsynet har Havforskningsinstituttet (HI) utført analyser av næringsstoffer, tungmetaller, uønskede- og prosessfremkalte stoffer i 34 matvarer fra dagligvarehandelen. Formålet til prosjektet var å fremskaffe nær... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/analyser_av_naeringsstoffer_og_uonskede_stoffer_i_vegan_og_fiskepaalegg_tran_pepperoni_og_torket_frukt_2022.48191 Publisert 18.10.2022 | Sist endret 18.10.2022

Helseovervåkning av villsvin i 2021

Villsvinhelseovervåkning for 2018 ble initiert og gjennomført av Veterinærinstituttet, og fra 2019 reetablert som et løpende overvåkningsprogram i regi av Mattilsynet for å øke kunnskapen om forekomst av patogene mikroorganismer m... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/svin/helseovervaakning_av_villsvin_i_2021.48152 Publisert 13.10.2022 | Sist endret 13.10.2022

Tillatt å importere villfanget fisk fra Guinea

Det er nå mulig å importere villfanget fisk fra Guinea. Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av fiskevarer fra Guinea er opphevet. Opphevelsen er begrunnet i at Guinea har fått på plass gode rutiner og kontrollordn... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/import_av_mat/kommersiell_import_av_mat/tillatt_aa_importere_villfanget_fisk_fra_guinea.48143 Publisert 07.10.2022 | Sist endret 07.10.2022

Alle sjømatprodusenter som er godkjent i Kina, må sende inn endringssøknad og regodkjenning i Single Window så fort som mulig

Godkjenningen til norske sjømatprodusenter som er godkjent i Kina, utløper 31. Mars 2023. Kinesiske myndigheter krever at virksomheter regodkjennes i Single Window 3 til 6 måneder før godkjenningen deres utløper. Regodkjenningen i... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/eksport_utenfor_EU_EOS/eksport_av_fisk_av_sjomat/alle_sjomatprodusenter_som_er_godkjent_i_kina_maa_sende_inn_endringssoknad_og_regodkjenning_i_single_window_saa_fort_som_mulig.48139 Publisert 06.10.2022 | Sist endret 06.10.2022

Kommende endring av reglene om import av frukt, grønnsaker og nøtter fra tredjestater

Det har kommet forslag til endring av produktene som er listet opp i vedleggene til forordning (EU) 2019/1793 om importkontroll av ikke animalske produkter. Her planlegger Kommisjonen å gjøre flere endringer til vedlegg I og II, d... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/import_av_mat/kommersiell_import_av_mat/kommende_endring_av_reglene_om_import_av_frukt_gronnsaker_og_notter_fra_tredjestater.48108 Publisert 30.09.2022 | Sist endret 30.09.2022

Endringer i regelverk for plantevernmiddelrester

Mattilsynet fastsatte 26. september 2022 forskrift om endring i forskrift om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer. Endringene gjelder grenseverdier (MRL) for plantevernmiddelrester i næringsmidler og fôrvarer fo... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/rester_av_plantevernmidler_i_mat/endringer_i_regelverk_for_plantevernmiddelrester.48090 Publisert 27.09.2022 | Sist endret 27.09.2022

Analyser av plantetoksiner i næringsmidler i 2021

En rekke planter produserer giftstoffer (plantetoksiner) som en naturlig beskyttelse mot insekter og planteetere. Noen plantefamilier produserer giftstoffer som er skadelige for oss mennesker, både i form av akutte forgiftninger o... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/biologiske_gifter/planteforbindelser/analyser_av_plantetoksiner_i_naeringsmidler_i_2021.48002 Publisert 15.09.2022 | Sist endret 16.09.2022

Helsesertifikat for eksport av sjømat til Serbia er ugyldig

31. august 2022 opplyste myndighetene i Serbia om at sertifikat 1.1.21 Serbia, sunnhetsattest ikke lenger er gyldig. Vi har derfor ikke sertifikat for eksport av sjømat til Serbia per dags dato. Vi oppdaterer nettsiden vår om ... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/eksport_utenfor_EU_EOS/helsesertifikat_for_eksport_av_sjomat_til_serbia_er_ugyldig.47988 Publisert 13.09.2022 | Sist endret 13.09.2022

Miljøgifter i fisk 2021 - marine oljer

Overvåkningsprogrammet «Miljøgifter i fisk og fiskevarer 2021» undersøkte ti marine oljer som brukes som kosttilskudd. Analysene viste at én av oljene oversteg grenseverdiene for dioksiner og dioksinlignende PCB. Hva undersøkte vi... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/miljogifter/miljogifter_i_fisk_2021__marine_oljer.47928 Publisert 06.09.2022 | Sist endret 06.09.2022

Antibiotikaresistens er et lite problem i Norge – men trusselen vokser globalt

Hvert år tar Mattilsynet flere tusen prøver av mat, dyr, fisk, omgivelser, vann og fôr. En av de tingene vi leter etter er antibiotikaresistente bakterier. Årets oppsummering viser få funn i Norge, men problemet vokser internasjon... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/smitte_fra_mat_og_drikke/antibiotikaresistente_bakterier/antibiotikaresistens_er_et_lite_problem_i_norge__men_trusselen_vokser_globalt.47926 Publisert 05.09.2022 | Sist endret 05.09.2022

Årsrapport 2021: Medisinrester i oppdrettsfisk

I 2021 ble 13 930 oppdrettsfisk undersøkt for ulovlige legemidler, lovlige legemidler og miljøgifter i overvåkningsprogram for i oppdrettsfisk. Det var ingen funn av ulovlige legemidler eller overskridelser av EUs grenseverdier. H... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/fisk_og_sjomat/oppdrettsfisk/aarsrapport_2021_medisinrester_i_oppdrettsfisk.47898 Publisert 01.09.2022 | Sist endret 01.09.2022

Import av ikke-animalske risikoprodukter – nå kan du søke om utpeking av kontrollsted

Da ny kontrollforordning (forordning (EU) 2017/625) ble implementert våren 2020, kom det flere endringer rundt systemet for import av grensekontrollpliktige ikke-animalske risikoprodukter. Blant annet er det åpnet for at hver enke... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/import_av_mat/kommersiell_import_av_mat/import_av_ikke_animalske_risikoprodukter/import_av_ikkeanimalske_risikoprodukter__naa_kan_du_soke_om_utpeking_av_kontrollsted.47669 Publisert 26.07.2022 | Sist endret 26.07.2022