Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Energidrikker - vurdering av eventuelle negative helseeffekter hos barn og unge

På oppdrag fra Mattilsynet har VKM vurdert potensielle negative helseeffekter knyttet til barn og unges inntak av energidrikker og koffein. Mulige effekter av energidrikker hos gravide, ammende og barn under 8 år er ikke vurdert. ... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/tilsatte_stoffer/tilsatte_vitaminer_mineraler_og_andre_stoffer/energidrikker__vurdering_av_eventuelle_negative_helseeffekter_hos_barn_og_unge.33887 Publisert 01.02.2019 | Sist endret 09.05.2023

Overvåking av rester fra antibakterielle midler i slakt av storfe, småfe og svin 2017

Mattilsynet har gjennomført overvåking av rester fra antibakterielle midler i slakt av storfe, småfe og svin. Av 892 gjennomførte nyreprøver, ble det funnet rester i ni prøver. Mattilsynet vurderer at disse overskridelsene ikke ut... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/legemiddelrester_i_mat/overvaaking_av_rester_fra_antibakterielle_midler_i_slakt_av_storfe_smaafe_og_svin_2017.33645 Publisert 30.01.2019 | Sist endret 30.01.2019

Merkesjekken 2018 - Brød og brødvarer

Mattilsynet har i 2018 vurdert merking av 209 brød og brødvarer som selges i Norge. Hele 8 av 10 produkter hadde mindre eller større feil i forhold til regelverket. Flest feil var det med ingredienslisten, allergenmerking eller næ... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/merking_av_mat/generelle_krav_til_merking_av_mat/merkesjekken_2018__brod_og_brodvarer.33530 Publisert 18.01.2019 | Sist endret 18.03.2022

Rapport: Tilsyn med vannverkenes drift og kontroll av UV-anlegg i region øst 2018

Mattilsynet i Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark har gjennomført tilsyn med UV-anlegg hos vannverk der UV-behandling blir benyttet til desinfeksjon av drikkevannet. Har vannverkene gode nok rutiner i denne delen av v... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/drikkevann/tilsyn_med_drikkevann/rapport_tilsyn_med_vannverkenes_drift_og_kontroll_av_uvanlegg_i_region_ost_2018.33265 Publisert 15.01.2019 | Sist endret 15.03.2021