Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Vurdering av cyanobakterier og cyanotoksiner i drikkevann

På oppdrag fra Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) samlet kunnskap om cyanobakterier i norske drikkevannskilder. Rapporten peker på tilførsel av næringssalter som en hovedutfordring, og gir gode råd til vannv... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/drikkevann/beredskap_for_drikkevann/vurdering_av_cyanobakterier_og_cyanotoksiner_i_drikkevann.43597 Publisert 24.06.2021 | Sist endret 24.06.2021

Kontroll av salmonella i tørkede produkter 2020

I Mattilsynets kontroll ble det ikke funnet Salmonella i prøver av krydder, tørket bær, frukt- og nøtteblandinger, melkepulver og morsmelkerstatninger tatt ut på det norske markedet. Overvåkingsprogram er et tiltak som Mattilsyne... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/smitte_fra_mat_og_drikke/bakterier_i_mat_og_drikke/kontroll_av_salmonella_i_torkede_produkter__2020.43326 Publisert 08.06.2021 | Sist endret 08.06.2021

Risikorangering av smittestoffer i næringsmidler som grunnlag for Mattilsynets overvåking

På oppdrag fra Mattilsynet har VKM rangert 20 utvalgte mat- og vannbårne smittestoffer som kan være negative for folkehelsen og identifisert hvilke matvarer vi finner smittestoffene i. Hva undersøkte VKM? VKM rangerte risiko ut f... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/smitte_fra_mat_og_drikke/bakterier_i_mat_og_drikke/risikorangering_av_smittestoffer_i_naeringsmidler_som_grunnlag_for_mattilsynets_overvaaking.43352 Publisert 09.06.2021 | Sist endret 09.06.2021

Berikning av mat - oppdatering av modell

På oppdrag fra Mattilsynet har VKM vurdert hvilke mengder vitaminer og mineraler som kan tilsettes mat og drikke uten at dette har negative helsemessige konsekvenser. Hva undersøkte VKM? Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) h... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/tilsatte_stoffer/tilsatte_vitaminer_mineraler_og_andre_stoffer/berikning_av_mat__oppdatering_av_modell.43500 Publisert 17.06.2021 | Sist endret 17.06.2021

Rester av plantevernmidler i næringsmidler 2020

Mattilsynet utfører årlig offentlig kontroll av plantevernmiddelrester i næringsmidler. I 2020 ble det analysert 1107 prøver av ferske, fryste eller bearbeidede matvarer i overvåkingsprogrammet. Det var to funn over grenseverdi i ... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/rester_av_plantevernmidler_i_mat/rester_av_plantevernmidler_i_naeringsmidler_2020.43497 Publisert 17.06.2021 | Sist endret 31.10.2022

Analyser av melaminprodukter

Mattilsynet har analysert servise av melaminplast for migrasjon av formaldehyd og melamin. For to av produktene var nivåene for høye. Disse produktene har Mattilsynet fulgt opp og skal ikke være på markedet lenger. Hva undersøkte ... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/matkontaktmaterialer/analyser_av_melaminprodukter.43368 Publisert 10.06.2021 | Sist endret 20.10.2022