Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Fortsatt restriksjoner mot fugleinfluensa i Rogaland selv om Mattilsynet opphever en av sonene

Mattilsynet opphevet tirsdag 22. november den 10-kilometer store overvåkingssonen rundt anlegget som fikk påvist fugleinfluensa på Bore. Dette innebærer imidlertid få endringer for de som har dyrehold med fugl i området, siden man... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/fugleinfluensa/Utbrudd_av_fugleinfluensa_2020_2021/fortsatt_restriksjoner_mot_fugleinfluensa_i_rogaland_selv_om_mattilsynet_opphever_en_av_sonene.48455 Publisert 22.11.2022 | Sist endret 22.11.2022

Nytt regelverk om medisinfôr – overføring av forvaltningsmyndighet fra Statens legemiddelverk til Mattilsynet

Medisinfôrforordningen har til hensikt å gi et harmonisert og forbedret regelverk om medisinfôr innenfor EØS-området.  Et viktig mål er å motvirke utvikling av antibiotikaresistens. Å oppnå god dyrehelse og dermed god dyrevelferd ... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/nytt_regelverk_om_medisinfor__overforing_av_forvaltningsmyndighet_fra_statens_legemiddelverk_til_mattilsynet.48425 Publisert 15.11.2022 | Sist endret 15.11.2022

Ny påvisning av fugleinfluensa i fjørfehold i Rogaland

Det er igjen påvist høypatogen fugleinfluensa i et kommersielt fjørfehold i Rogaland. Denne gangen i en verpehønsbesetning i Sola kommune. Situasjonen for fjørfenæringen er nå svært alvorlig. Risiko for smitte til befolkningen vur... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/fugleinfluensa/Utbrudd_av_fugleinfluensa_2020_2021/ny_paavisning_av_fugleinfluensa_i_fjorfehold_i_rogaland.48412 Publisert 11.11.2022 | Sist endret 11.11.2022

Tilsyn med innførsel av kjæledyr 2022

Mattilsynet deltar høsten 2022 i en EU-koordinert kontrollaksjon på kjæledyr. Målet for aksjonen er å avsløre kriminalitet i forbindelse med innførsel av hunder og katter.  Dette ser vi etterI saker som inngår i aksjonen vil vi:Sj... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/import_og_eksport_av_dyr/import_av_kjaledyr_og_konkurransedyr/tilsyn_med_innforsel_av_kjaeledyr_2022.48346 Publisert 03.11.2022 | Sist endret 03.11.2022

Mattilsynet opphever restriksjoner etter Newcastlesyke i Rogaland, men fortsatt tiltak mot fugleinfluensa i samme område

Mattilsynet opphevet søndag 30. oktober tiltakene etter påvisning av Newcastlesyke i Rogaland. Tiltakene ble innført i september da sykdommen ble påvist i en verpehønsbesetning i Klepp kommune. Dette innebærer imidlertid få endrin... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/new_castledisease/mattilsynet_opphever_restriksjoner_etter_newcastlesyke_i_rogaland_men_fortsatt_tiltak_mot_fugleinfluensa_i_samme_omraade.48326 Publisert 30.10.2022 | Sist endret 30.10.2022

Krav til dyrehelsepersonell ved attestering av vask og desinfeksjon av brønnbåter

Det er et krav at rengjøring og desinfisering av brønnbåter skal være inspisert og attestert av veterinær eller fiskehelsebiolog. Mattilsynet har laget veiledning om kravene til dyrehelsepersonell når de utfører slike oppgaver. E... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelsepersonell/krav_til_dyrehelsepersonell_ved_attestering_av_vask_og_desinfeksjon_av_bronnbaater.48318 Publisert 28.10.2022 | Sist endret 28.10.2022

Zoonoserapporten 2021

Zoonoserapporten dokumenterer forekomsten av zoonoser hos mennesker, dyr og i mat i Norge. Rapporten for 2021 viser at situasjonen i Norge er stabil, og at zoonotiske sykdommer generelt har begrenset betydning for dyrehelsen og fo... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/smitte_mellom_dyr_og_mennesker/zoonoserapporten_2021.48265 Publisert 24.10.2022 | Sist endret 24.10.2022

Mattilsynet innfører infisert sone og portforbud på grunn av fugleinfluensa i Rogaland

Det er påvist høypatogen fugleinfluensa i et fjørfehold i Klepp kommune i Rogaland. For å hindre spredning av fugleinfluensa innfører Mattilsynet en rekke tiltak (infisert sone) som gjelder i 15 kommuner i Rogaland. Reglene gjelde... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/fugleinfluensa/mattilsynet_innforer_infisert_sone_og_portforbud_paa_grunn_av_fugleinfluensa_i_rogaland.48261 Publisert 22.10.2022 | Sist endret 17.11.2022

Newcastlesyke hos ville duer – Mattilsynet innfører infisert sone og portforbud på Østlandet

I høst er det funnet mange døde ville duer smittet med Newcastlesyke på Østlandet. For å hindre spredning av sykdommen innfører Mattilsynet en rekke tiltak (infisert sone) i 34 kommuner på Østlandet. Tiltakene gjelder alle som har... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/new_castledisease/newcastlesyke_hos_ville_duer__mattilsynet_innforer_infisert_sone_og_portforbud_paa_ostlandet.48251 Publisert 21.10.2022 | Sist endret 03.11.2022

Påvist fugleinfluensa i Rogaland

Det er påvist høypatogen fugleinfluensa (H5N1) i et fjørfehold i Klepp kommune i Rogaland. For å hindre videre smittespredning til andre fugler, har Mattilsynet innført tiltak som gjelder for alle som har dyrehold med fugl i områd... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/fugleinfluensa/paavist_fugleinfluensa_i_rogaland.48254 Publisert 21.10.2022 | Sist endret 22.10.2022

Newcastlesyke i Rogaland: Vernesonen oppheves, men fortsatt restriksjoner

I september ble det påvist Newcastlesyke i en verpehønsbesetning i Klepp kommune i Rogaland. For å forebygge videre smittespredning av denne alvorlige sykdommen, opprettet Mattilsynet soner med restriksjoner. 21. oktober ble verne... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/new_castledisease/newcastlesyke_i_rogaland_vernesonen_oppheves_men_fortsatt_restriksjoner.48219 Publisert 21.10.2022 | Sist endret 21.10.2022

Helseovervåkning av villsvin i 2021

Villsvinhelseovervåkning for 2018 ble initiert og gjennomført av Veterinærinstituttet, og fra 2019 reetablert som et løpende overvåkningsprogram i regi av Mattilsynet for å øke kunnskapen om forekomst av patogene mikroorganismer m... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/svin/helseovervaakning_av_villsvin_i_2021.48152 Publisert 13.10.2022 | Sist endret 13.10.2022

Newcastlesyke påvist på ville duer på Østlandet

Mattilsynet har de siste ukene mottatt flere meldinger om døde duer på Østlandet. Veterinærinstituttet har i samarbeid med Mattilsynet analysert prøver fra disse, og påvist at duene har fått det svært smittsomme viruset paramyxovi... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/new_castledisease/newcastlesyke_paavist_paa_ville_duer_paa_ostlandet.47904 Publisert 27.09.2022 | Sist endret 29.09.2022

Overvåkingsprogram for fremmedstoffer i fôrmidler av fisk 2021

I 2021 ble 16 prøver av fôrmidler av fisk analysert for innhold av uønskede stoffer. Det var ingen overskridelser av grenseverdier for organiske eller uorganiske miljøgifter. Hva undersøkte vi? 6 prøver av fiskeolje, 2 prøver av... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/overvaakingsprogram_for_fremmedstoffer_i_formidler_av_fisk_2021.48084 Publisert 26.09.2022 | Sist endret 26.09.2022

Nye regler for bruk av legemidler til dyr er gjennomført i norsk rett

Nye EU-regler (Forordning (EU) 2019/6) om legemidler til dyr trådte i kraft i Norge 16. September 2022. Det er viktig at alle dyrehelsepersonell setter seg godt inn i reglene.Dyrehelsepersonell skal ta i bruk de nye bestemmelsene ... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/Legemidler_til_dyr/nye_regler_for_bruk_av_legemidler_til_dyr_er_gjennomfort_i_norsk_rett.48080 Publisert 23.09.2022 | Sist endret 23.09.2022

Endret gyldighet på resepter som inneholder antimikrobielle legemidler til dyr

Fra og med 1. september 2022 ble gyldigheten på resepter som inneholder antimikrobielle legemidler til dyr endret til fem dager. Det er viktig at dyrehelsepersonell skriver utløpsdato på resepten og gjør dyreeiere oppmerksomme på ... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelsepersonell/endret_gyldighet_paa_resepter_som_inneholder_antimikrobielle_legemidler_til_dyr.47990 Publisert 14.09.2022 | Sist endret 29.09.2022

Mattilsynets arbeid med dyrevelferd 1. tertial 2022

Fra og med januar til og med april 2022 gjennomførte Mattilsynet tilsyn i 1028 dyrehold, i tillegg til kontinuerlig tilsyn på slakterier mens slakting pågår, og tilsyn med transport av dyr. Mattilsynet ønsker å utnytte ressursene ... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrevelferd/rapporter_om_dyrevelferd/mattilsynets_arbeid_med_dyrevelferd_1_tertial_2022.47957 Publisert 12.09.2022 | Sist endret 12.09.2022

Overvåkingsprogram 2021 – Revens dvergbendelorm

Mattilsynet har siden 2002 gjennomført et overvåkingsprogram/nasjonalt kartleggingsprogram for revens dvergbendelorm (Echinococcus multilocularis) hos rødrev, ulv og mårhund. Hensikten med denne overvåkingen er å dokumentere fravæ... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/revens_dvergbendelorm/overvaakingsprogram_2021__revens_dvergbendelorm.47802 Publisert 16.08.2022 | Sist endret 16.08.2022

Overvåkingsprogram for fiskefôr 2021

I 2021 ble 151 prøver av fôr til oppdrettslaks analysert for næringsinnhold og innhold av uønskede stoffer. Det var ingen overskridelser av grenseverdier for organiske eller uorganiske miljøgifter. Hva undersøkte vi? 82 bruksferdi... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/overvaakingsprogram_for_fiskefor_2021.47357 Publisert 30.06.2022 | Sist endret 30.06.2022

Overvåkingsprogram for landdyrfôr 2021

I 2021 ble i alt 253 prøver av fôr til landdyr analysert for innhold av tilsetningsstoffer og uønskede stoffer. Mattilsynet innhenter disse dataene som del av arbeidet med å sikre trygt fôr og trygge produkter fra landdyr. Hva un... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/overvaakingsprogram_for_landdyrfor_2021.47235 Publisert 19.06.2022 | Sist endret 22.06.2022