Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Mattilsynets arbeid med dyrevelferd - årsrapport 2018

Årsrapporten viser hva våre inspektører over hele landet fant på tilsyn i 2018, og hvilke virkemidler vi har brukt for å bedre velferden og unngå mer lidelse for dyrene i de tilfellene vi har funnet brudd på regelverket. Inspektø... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrevelferd/rapporter_om_dyrevelferd/mattilsynets_arbeid_med_dyrevelferd__aarsrapport_2018.34316 Publisert 25.03.2019 | Sist endret 24.01.2020

Overvåkningsprogrammet for MRSA hos norske griser i 2018

Innsatsen som gjøres for å forhindre MRSA i norske svinebesetninger, har effekt. I hele 2018 ble det ikke påvist noen positive besetninger i overvåkningsprogrammet for MRSA hos svin. Vi må imidlertid være forberedt på at nye smitt... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/overvaakningsprogrammet_for_mrsa_hos_norske_griser_i_2018.34180 Publisert 13.03.2019 | Sist endret 23.02.2023