Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Overvåkingsprogram for fiskefôr 2020

I 2020 ble 141 prøver av fôret til oppdrettslaks analysert for næringsinnhold og innhold av uønskede stoffer. Det var ingen overskridelser av grenseverdier for organiske eller uorganiske miljøgifter. Hva undersøkte vi?85 fiskefôr,... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/overvaakingsprogram_for_fiskefor_2020.43682 Publisert 29.06.2021 | Sist endret 29.06.2021

Overvåkingsprogram 2020 – Brucellose sau og geit

Det var ingen påvisninger av brucellose hos norske sauer og geiter i 2020. Norge har hatt et overvåkningsprogram for brucellose siden 2004. Først bare for sau, siden 2007 også for geit.Brucellose er en zoonose, en sykdom som kan s... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/brucellose/overvaakingsprogram_2020__brucellose_sau_og_geit.43540 Publisert 18.06.2021 | Sist endret 10.08.2021

Overvåkingsprogram for landdyrfôr 2020

I 2020 ble i alt 221 prøver av fôr til landdyr analysert for innhold av tilsetningsstoffer og uønskede stoffer. Mattilsynet innhenter disse dataene som del av arbeidet med å sikre trygt fôr og trygge produkter fra landdyr Hva unde... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/overvaakingsprogram_for_landdyrfor_2020.43467 Publisert 16.06.2021 | Sist endret 16.06.2021

Overvåkingsprogram 2020 - Paratuberkulose hos drøvtyggere

Mattilsynet har siden 1996 gjennomført overvåkingsprogram for paratuberkulose hos drøvtyggere, deriblant storfe, småfe og kamelider. I overvåkingsprogrammet for 2020 ble det tatt prøver av storfe og geit. Det ble ikke påvist parat... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/paratuberkulose/overvaakingsprogram_2020__paratuberkulose_hos_drovtyggere.43300 Publisert 03.06.2021 | Sist endret 20.04.2022

VKM-vurdering: Oppdatert kunnskap om potensialet skrantesjuke har for å kunne overføres til mennesker

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har på oppdrag fra Mattilsynet oppdatert kunnskapen om det zoonotiske potensialet av skrantesjuke ved håndtering av slakt og konsum av kjøtt fra hjortedyr. Bestillingen kommer som en oppf... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/skrantesjuke__cwd_/vkmvurdering_oppdatert_kunnskap_om_potensialet_skrantesjuke_har_for_aa_kunne_overfores_til_mennesker.43271 Publisert 02.06.2021 | Sist endret 02.06.2021

Mattilsynets arbeid med dyrevelferd 1. tertial 2021

Fra og med januar til og med april 2021 gjennomførte Mattilsynet tilsyn i 995 dyrehold. Hva undersøkte vi:I 781 av dyreholdene førte vi tilsyn etter dyrevelferdsregelverket. Vi er oftest på tilsyn i dyrehold med størst risiko for ... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrevelferd/rapporter_om_dyrevelferd/mattilsynets_arbeid_med_dyrevelferd_1_tertial_2021.43265 Publisert 02.06.2021 | Sist endret 02.06.2021