Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Newcastlesyke påvist på ville duer på Østlandet

Mattilsynet har de siste ukene mottatt flere meldinger om døde duer på Østlandet. Veterinærinstituttet har i samarbeid med Mattilsynet analysert prøver fra disse, og påvist at duene har fått det svært smittsomme viruset paramyxovi... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/new_castledisease/newcastlesyke_paavist_paa_ville_duer_paa_ostlandet.47904 Publisert 27.09.2022 | Sist endret 29.09.2022

Overvåkingsprogram for fremmedstoffer i fôrmidler av fisk 2021

I 2021 ble 16 prøver av fôrmidler av fisk analysert for innhold av uønskede stoffer. Det var ingen overskridelser av grenseverdier for organiske eller uorganiske miljøgifter. Hva undersøkte vi? 6 prøver av fiskeolje, 2 prøver av... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/overvaakingsprogram_for_fremmedstoffer_i_formidler_av_fisk_2021.48084 Publisert 26.09.2022 | Sist endret 26.09.2022

Nye regler for bruk av legemidler til dyr er gjennomført i norsk rett

Nye EU-regler (Forordning (EU) 2019/6) om legemidler til dyr trådte i kraft i Norge 16. September 2022. Det er viktig at alle dyrehelsepersonell setter seg godt inn i reglene.Dyrehelsepersonell skal ta i bruk de nye bestemmelsene ... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/Legemidler_til_dyr/nye_regler_for_bruk_av_legemidler_til_dyr_er_gjennomfort_i_norsk_rett.48080 Publisert 23.09.2022 | Sist endret 23.09.2022

Endret gyldighet på resepter som inneholder antimikrobielle legemidler til dyr

Fra og med 1. september 2022 ble gyldigheten på resepter som inneholder antimikrobielle legemidler til dyr endret til fem dager. Det er viktig at dyrehelsepersonell skriver utløpsdato på resepten og gjør dyreeiere oppmerksomme på ... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelsepersonell/endret_gyldighet_paa_resepter_som_inneholder_antimikrobielle_legemidler_til_dyr.47990 Publisert 14.09.2022 | Sist endret 29.09.2022

Mattilsynets arbeid med dyrevelferd 1. tertial 2022

Fra og med januar til og med april 2022 gjennomførte Mattilsynet tilsyn i 1028 dyrehold, i tillegg til kontinuerlig tilsyn på slakterier mens slakting pågår, og tilsyn med transport av dyr. Mattilsynet ønsker å utnytte ressursene ... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrevelferd/rapporter_om_dyrevelferd/mattilsynets_arbeid_med_dyrevelferd_1_tertial_2022.47957 Publisert 12.09.2022 | Sist endret 12.09.2022