Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Risikovurdering av Aquaterra® olje fra genmodifisert raps til bruk i fiskefôr

På oppdrag fra Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) foretatt en risikovurdering av Aquaterra® rapsolje fremstilt fra raps som er genmodifisert slik at den produserer langkjedete omega 3-fettsyrer. Tiltenkt bru... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/risikovurdering_av_aquaterra_olje_fra_genmodifisert_raps_til_bruk_i_fiskefor.49694 Publisert 24.03.2023 | Sist endret 24.03.2023

Interessert i nyheter om regelverksendringer? Da må du oppdatere innstillingene for nyhetsbrev

Mattilsynet lager for tiden nye nettsider. Se hva du må gjøre for å fortsette å få nyhetsbrev om regelverksendringer. For å være sikker på å få informasjon om regelverksendringer, må du redigere hva du abonnerer på. Dette gjør du ... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/interessert_i_nyheter_om_regelverksendringer_da_maa_du_oppdatere_innstillingene_for_nyhetsbrev.49656 Publisert 20.03.2023 | Sist endret 20.03.2023

Obligatorisk kurs om ante mortem-kontroll

Nytt regelverk setter krav til hvem som kan utføre ante mortem-kontroll i felt. Mattilsynet har derfor, i samarbeid med NMBU, utarbeidet et kurs som vil utdanne og utpeke privatpraktiserende veterinærer til offentlig veterinær. Ku... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelsepersonell/obligatorisk_kurs_om_ante_mortemkontroll.49613 Publisert 13.03.2023 | Sist endret 13.03.2023

Griseører til hund trekkes fra markedet

Griseører til hund solgt i løsvekt i dyrebutikker trekkes fra markedet. Årsaken er funn av salmonella. Griseørene er solgt i en rekke små dyrebutikker i hele landet. De selges som regel i løsvekt. Liste over butikker som har sol... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/griseorer_til_hund_trekkes_fra_markedet.49569 Publisert 06.03.2023 | Sist endret 06.03.2023

Endring i helsesertifikatene for import av hjortedyr

20. februar 2023 fastsatte Mattilsynet endringer i forskriften som inneholder helsesertifikater som skal benyttes ved import av landdyr og avlsmateriale fra stater utenfor EØS. Helsesertifikater for hjortedyr er oppdatert. Endring... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/endring_i_helsesertifikatene_for_import_av_hjortedyr.49520 Publisert 28.02.2023 | Sist endret 28.02.2023

Overvåkningsprogrammet for MRSA hos norske griser i 2022

I 2022 ble det ikke påvist positive besetninger i overvåkningsprogrammet for MRSA (meticillin-resistente Staphylococcus aureusi) norske svinebesetninger. Nye smittetilfeller kan likevel inntreffe. Derfor er det fortsatt viktig me... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/smitte_mellom_dyr_og_mennesker/MRSA/overvaakningsprogrammet_for_mrsa_hos_norske_griser_i_2022.49493 Publisert 23.02.2023 | Sist endret 23.02.2023

Mattilsynet opphever restriksjoner for tamme fugler i Innlandet

Siden 13. januar har det vært en rekke restriksjoner for tamme fugler i Innlandet etter utbruddet av den smittsomme dyresykdommen Newcastlesyke. Det har ikke blitt påvist smitte hos andre tamme fugler i sonene rundt utbruddet, og ... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/mattilsynet_opphever_restriksjoner_for_tamme_fugler_i_innlandet.49468 Publisert 20.02.2023 | Sist endret 20.02.2023

Opphever vernesone for Newcastlesyke for fugler i Innlandet

Den 13. januar ble det påvist Newcastlesyke i et dyrehold med duer i Sør-Odal kommune i Innlandet. For å forebygge videre smittespredning av denne alvorlige sykdommen, opprettet Mattilsynet soner med restriksjoner. 11. februar ble... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/new_castledisease/opphever_vernesone_for_newcastlesyke_for_fugler_i_innlandet.49393 Publisert 11.02.2023 | Sist endret 11.02.2023

Norge har fortsatt fristatus for alvorlig fugleinfluensa hos fjørfe

Det ble ikke gjort funn av antistoffer mot alvorlig influensavirus hos fjørfe i Norge i 2021 og 2022. I 2021 og 2022 ble det konstatert utbrudd av alvorlig (høypatogen) fugleinfluensa i til sammen fire fjørfebesetninger. Det ble ... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/norge_har_fortsatt_fristatus_for_alvorlig_fugleinfluensa_hos_fjorfe.49231 Publisert 27.01.2023 | Sist endret 27.01.2023

Tilsyn med slakteri og viltbehandlingsanlegg i 2023

I 2023 vil Mattilsynet føre tilsyn med slakteri og viltbehandlingsanlegg i form av revisjon eller inspeksjon av slakterier.  Målet er å sikre hygienisk slakting for å oppnå trygg mat. Disse virksomhetene får tilsyn Virksomheter so... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/tilsyn_med_slakteri_og_viltbehandlingsanlegg_i_2023.49130 Publisert 23.01.2023 | Sist endret 23.01.2023

Tilsyn med smittevern og flytting av storfe i 2023

I noen storfehold, særlig i anlegg som driver med oppfôring av kjøttfe til slakt, kan det være mye kjøp og/eller salg av dyr. Flytting av dyr mellom anlegg gir økt risiko for å spre smittsomme sykdommer. Da er det særlig viktig å ... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/tilsyn_med_smittevern_og_flytting_av_storfe_i_2023.49089 Publisert 20.01.2023 | Sist endret 06.02.2023

Tilsyn med fôrvirksomheter i 2023

Produsenter av alle typer fôr (tilsetningsstoffer, premiks, fôrmiddel og fôrblandinger) vil få tilsyn med sin kvalitetskontrollplan. Det skal også kartlegges om det finnes direktefyrte korntørker i Norge og så ha revisjon hos dem ... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/tilsyn_med_forvirksomheter_i_2023.49013 Publisert 19.01.2023 | Sist endret 20.01.2023

Resultater fra Nasjonal tilsynskampanje om velferd for svin 2021-2022

Mattilsynet har i 2021 og 2022 gjennomført inspeksjon i 582 svinebesetninger. Det er avdekket ett eller flere regelbrudd i vel halvparten av de inspiserte svinebesetningene. Tilsynskampanjen viser at det er stor variasjon i hvord... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/svin/resultater_fra_nasjonal_tilsynskampanje_om_velferd_for_svin_20212022.48983 Publisert 17.01.2023 | Sist endret 17.01.2023

Påvist ekinokokker på en elg i Innlandet

Parasitten Echinococcus (Echinococcus canadensis G10) er påvist på en elg som ble felt i Stor-Elvdal kommune i Innlandet. Prøven ble tatt ut på et viltslakteri, og den aktuelle elgskrotten ble kassert og destruert. Dette er først... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/revens_dvergbendelorm/paavist_ekinokokker_paa_en_elg_i_innlandet.48930 Publisert 09.01.2023 | Sist endret 13.01.2023