Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Overvåkningsprogrammet for MRSA hos norske griser i 2022

I 2022 ble det ikke påvist positive besetninger i overvåkningsprogrammet for MRSA (meticillin-resistente Staphylococcus aureusi) norske svinebesetninger. Nye smittetilfeller kan likevel inntreffe. Derfor er det fortsatt viktig me... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/smitte_mellom_dyr_og_mennesker/MRSA/overvaakningsprogrammet_for_mrsa_hos_norske_griser_i_2022.49493 Publisert 23.02.2023 | Sist endret 23.02.2023

Overvåkingsprogram for landdyrfôr 2022

I 2022 ble i alt 242 prøver av fôr til landdyr analysert for innhold av tilsetningsstoffer og uønskede stoffer. OK-programmet for fôr til landdyr gjennomføres for å overvåke status, bidra til etterlevelse av regelverket og dokumen... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/overvaakingsprogram_for_landdyrfor_2022.50038 Publisert 26.04.2023 | Sist endret 24.05.2023

Interessert i nyheter om regelverksendringer? Da må du oppdatere innstillingene for nyhetsbrev

Mattilsynet lager for tiden nye nettsider. Se hva du må gjøre for å fortsette å få nyhetsbrev om regelverksendringer. For å være sikker på å få informasjon om regelverksendringer, må du redigere hva du abonnerer på. Dette gjør du ... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/interessert_i_nyheter_om_regelverksendringer_da_maa_du_oppdatere_innstillingene_for_nyhetsbrev.49656 Publisert 20.03.2023 | Sist endret 20.03.2023

Risikovurdering av Aquaterra® olje fra genmodifisert raps til bruk i fiskefôr

På oppdrag fra Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) foretatt en risikovurdering av Aquaterra® rapsolje fremstilt fra raps som er genmodifisert slik at den produserer langkjedete omega 3-fettsyrer. Tiltenkt bru... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/risikovurdering_av_aquaterra_olje_fra_genmodifisert_raps_til_bruk_i_fiskefor.49694 Publisert 24.03.2023 | Sist endret 24.03.2023

Unntakene for kjæledyr fra Ukraina er nå fjernet

Norge og EU-landene har hatt flere unntak fra regelverket for kjæledyr som kommer med sin eier på flukt fra krigen i Ukraina. Disse unntakene er nå fjernet etter oppfordring fra EU. Kjæledyr som kommer til Norge fra Ukraina må nå ... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/unntakene_for_kjaeledyr_fra_ukraina_er_naa_fjernet.50600 Publisert 01.07.2023 | Sist endret 29.07.2023

Møter om bærekraftig fôr – innspill ønskes

Mattilsynet deltar, under ledelse av Forskningsrådet og sammen med flere andre etater, i et felles prosjekt om bærekraftig fôr. I august og september går startskuddet for en møteserie som dekker alle landsdeler, der alle relevante... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/moter_om_baerekraftig_for__innspill_onskes.50845 Publisert 16.08.2023 | Sist endret 16.08.2023

Spør Tolletaten og Mattilsynet om import og eksport av hest

Onsdag 1. november kl 9 til 10.30 arrangerer Tolletaten og Mattilsynet en nettbasert spørretime om reiser med hest innen EU/EØS-området. Tolletaten og Mattilsynet vil gjennomgå bestemmelser om grensepassering med hest mellom EU/E... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/spor_tolletaten_og_mattilsynet_om_import_og_eksport_av_hest.50870 Publisert 22.08.2023 | Sist endret 23.08.2023

Mattilsynet har laget veiledning om fôr, forurensede grasarealer og skadde rundballer i forbindelse med ekstremværet «Hans»

Som følge av uværet «Hans» har grasarealer og innhøstet fôr kommet under vann. Flomvannet kan være forurenset med kloakk. Det er derfor en risiko for spredning av sykdomsfremkallende bakterier gjennom fôr fra dette graset. I tille... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/mattilsynet_har_laget_veiledning_om_for_forurensede_grasarealer_og_skadde_rundballer_i_forbindelse_med_ekstremvaeret_hans.50854 Publisert 16.08.2023 | Sist endret 16.08.2023

Overvåkingsprogram for fiskefôr 2022

I 2022 ble 145 prøver av fôr og fôrråstoff til oppdrettslaks analysert for næringsinnhold og innhold av uønskede stoffer. Det var ingen overskridelser av grenseverdier for organiske eller uorganiske miljøgifte. Hva undersøkte vi?... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/overvaakingsprogram_for_fiskefor_2022.50847 Publisert 17.08.2023 | Sist endret 17.08.2023

Tilsyn med smittevern og flytting av storfe i 2023

I noen storfehold, særlig i anlegg som driver med oppfôring av kjøttfe til slakt, kan det være mye kjøp og/eller salg av dyr. Flytting av dyr mellom anlegg gir økt risiko for å spre smittsomme sykdommer. Da er det særlig viktig å ... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/tilsyn_med_smittevern_og_flytting_av_storfe_i_2023.49089 Publisert 20.01.2023 | Sist endret 06.02.2023

Gebyrsatsen for import av fiskefôr er satt ned

Satsen for import av fiskefôr er satt ned, slik at gebyret bedre gjenspeiler kostnadene til grensekontroll av denne varen. 12. september 2023 fastsatte Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet forskrift o... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/gebyrsatsen_for_import_av_fiskefor_er_satt_ned.51066 Publisert 22.09.2023 | Sist endret 22.09.2023

Afrikansk svinepest er påvist i Sverige

Den alvorlige virussykdommen afrikansk svinepest er påvist hos villsvin i Sverige. Dette er den første påvisningen av denne alvorlige svinesykdommen i Norden. Både Mattilsynet og Veterinærinstituttet følger utviklingen nøye. Det ... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/afrikansk_svinepest_er_paavist_i_sverige.51007 Publisert 07.09.2023 | Sist endret 11.09.2023

Mattilsynet godkjenner Aquaterra® rapsolje fra genmodifisert raps til bruk i fiskefôr

Etter en helhetlig vurdering godkjenner Mattilsynet en olje fra genmodifisert raps. Oljen kan kun brukes til fiskefôr, og er vurdert som trygg for helse og miljø. Både oljen og fôret må merket som genmodifisert. I juni 2022 mottok... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/mattilsynet_godkjenner_aquaterra_rapsolje_fra_genmodifisert_raps_til_bruk_i_fiskefor.50558 Publisert 28.06.2023 | Sist endret 03.10.2023

Overvåkingsprogram for fremmedstoffer i fôrmidler av fisk 2022

I 2022 ble 20 prøver av fôrmidler av fisk analysert for innhold av uønskede stoffer syntetiske antioksidanter protein fra drøvtyggere og salmonella. Det var ingen overskridelser av grenseverdier for organiske eller uorganiske milj... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/overvaakingsprogram_for_fremmedstoffer_i_formidler_av_fisk_2022.50946 Publisert 31.08.2023 | Sist endret 31.08.2023

Tilsyn med fôrvirksomheter i 2023

Produsenter av alle typer fôr (tilsetningsstoffer, premiks, fôrmiddel og fôrblandinger) vil få tilsyn med sin kvalitetskontrollplan. Det skal også kartlegges om det finnes direktefyrte korntørker i Norge og så ha revisjon hos dem ... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/tilsyn_med_forvirksomheter_i_2023.49013 Publisert 19.01.2023 | Sist endret 20.01.2023

Tilsyn med slakteri og viltbehandlingsanlegg i 2023

I 2023 vil Mattilsynet føre tilsyn med slakteri og viltbehandlingsanlegg i form av revisjon eller inspeksjon av slakterier.  Målet er å sikre hygienisk slakting for å oppnå trygg mat. Disse virksomhetene får tilsyn Virksomheter so... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/tilsyn_med_slakteri_og_viltbehandlingsanlegg_i_2023.49130 Publisert 23.01.2023 | Sist endret 23.01.2023