Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Norge har fortsatt fristatus for alvorlig fugleinfluensa hos fjørfe

Det ble ikke gjort funn av antistoffer mot alvorlig influensavirus hos fjørfe i Norge i 2021 og 2022. I 2021 og 2022 ble det konstatert utbrudd av alvorlig (høypatogen) fugleinfluensa i til sammen fire fjørfebesetninger. Det ble ... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/norge_har_fortsatt_fristatus_for_alvorlig_fugleinfluensa_hos_fjorfe.49231 Publisert 27.01.2023 | Sist endret 27.01.2023

Tilsyn med slakteri og viltbehandlingsanlegg i 2023

I 2023 vil Mattilsynet føre tilsyn med slakteri og viltbehandlingsanlegg i form av revisjon eller inspeksjon av slakterier.  Målet er å sikre hygienisk slakting for å oppnå trygg mat. Disse virksomhetene får tilsyn Virksomheter so... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/tilsyn_med_slakteri_og_viltbehandlingsanlegg_i_2023.49130 Publisert 23.01.2023 | Sist endret 23.01.2023

Tilsyn med smittevern og flytting av storfe i 2023

I noen storfehold, særlig i anlegg som driver med oppfôring av kjøttfe til slakt, kan det være mye kjøp og/eller salg av dyr. Flytting av dyr mellom anlegg gir økt risiko for å spre smittsomme sykdommer. Da er det særlig viktig å ... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/tilsyn_med_smittevern_og_flytting_av_storfe_i_2023.49089 Publisert 20.01.2023 | Sist endret 06.02.2023

Tilsyn med fôrvirksomheter i 2023

Produsenter av alle typer fôr (tilsetningsstoffer, premiks, fôrmiddel og fôrblandinger) vil få tilsyn med sin kvalitetskontrollplan. Det skal også kartlegges om det finnes direktefyrte korntørker i Norge og så ha revisjon hos dem ... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/tilsyn_med_forvirksomheter_i_2023.49013 Publisert 19.01.2023 | Sist endret 20.01.2023