Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Kartlegging av bakteriebladflekk på jordbær (Xanthomonas fragariae) 2018

Rapporten beskriver metodikk og resultater fra overvåkings- og kartleggingsprogram for bakteriebladflekk på jordbær (Xanthomonas fragariae) i norsk jordbærproduksjon 2018. Hensikten med programmet var, på grunnlag av stikkp... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/bakterier_og_fytoplasma_i_planter/bakteriebladflekk/kartlegging_av_bakteriebladflekk_paa_jordbaer_ixanthomonas_fragariaei_2018.35012 Publisert 27.05.2019 | Sist endret 27.05.2019

Kartlegging av liten jordbærbladlus (Chaetosiphon fragaefolii) i jordbær 2018

Rapporten beskriver metodikk og resultater fra overvåkings- og kartleggingsprogram for liten jordbærbladlus (Chaetosiphon fragaefolii) i norsk jordbærproduksjon i 2018. Hensikten med programmet var, på grunnlag av stikkprøv... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/insekter_midder_og_nematoder/Liten_jordbarbladlus_Chaetosiphon_fragaefolii/kartlegging_av_liten_jordbaerbladlus_ichaetosiphon_fragaefoliii_i_jordbaer_2018.35007 Publisert 27.05.2019 | Sist endret 27.05.2019

Kartlegging av virus i jordbær 2017 og 2018

Rapporten beskriver metodikk og resultater fra overvåkings- og kartleggingsprogram i norsk jordbærproduksjon 2017 og 2018 for 4 plantevirus som kan spres med bladlus. Hensikten med programmet var, på grunnlag av stikkprøver hos ut... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/virus_og_viroider_i_planter/virus_i_jordbaer/kartlegging_av_virus_i_jordbaer_2017_og_2018.35004 Publisert 27.05.2019 | Sist endret 27.05.2019

Overvåking av furuvednematode og Monochamus i 2017 og 2018

Rapporten beskriver metodikk og resultater fra et løpende overvåkings- og kartleggingsprogram for furuvednematode. Hensikten med programmet er å fastslå status for denne skadegjøreren i Norge, og å kunne oppdage en eventuell intro... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/insekter_midder_og_nematoder/overvaaking_av_furuvednematode_og_monochamus_i_2017_og_2018.34943 Publisert 22.05.2019 | Sist endret 22.05.2019

Kartlegging av Thrips setosus i norske veksthus 2018

Rapporten beskriver metodikk og resultater fra et overvåkings- og kartleggingsprogram for Thrips setosus. Hensikten med programmet var, på grunnlag av prøvetaking med limfeller i gartnerier med produksjon av hortensia (Hydrangea m... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/insekter_midder_og_nematoder/kartlegging_av_ithrips_setosusi_i_norske_veksthus_2018.34809 Publisert 08.05.2019 | Sist endret 08.05.2019

Kartlegging for Xylella fastidiosa 2018

Rapporten beskriver metodikk og resultater fra overvåkings- og kartleggingsprogram for Xylella fastidiosa i 2018. Formålet med programmet var økt kunnskap om risiko ved import av vertplanter, samt å dokumentere status for d... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/bakterier_og_fytoplasma_i_planter/kartlegging_for_ixylella_fastidiosai_2018.34751 Publisert 03.05.2019 | Sist endret 03.05.2019

Overvåkings- og kartleggingsprogram: Pærebrann (Erwinia amylovora) i norske frukthager 2018

Formålet var å få kunnskap om smittestatus i nye eple- og pærefelt som er basert på importert plantemateriale, etter at det høsten 2015 ble åpnet for import av plantemateriale av kjernefrukt fra land hvor pærebrann forekommer. Pro... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/bakterier_og_fytoplasma_i_planter/parebrann/overvaakings_og_kartleggingsprogram_paerebrann_erwinia_amylovora_i_norske_frukthager_2018.34729 Publisert 02.05.2019 | Sist endret 02.05.2019