Mattilsynet endrer instruks til kommune og statsforvalter om utøvelse av delegert myndighet etter plantevernmiddelforskriften

Publisert 20.11.2023     Sist endret 21.11.2023

Informasjon som tidligere har stått i veiledere og andre skriv fra Mattilsynet finner dere nå i instruksen. Den er også oppdatert med en presisering av reglene for spredning fra drone.

Mattilsynet har delegert myndigheten til å gjennomføre flere oppgaver etter forskrift om plantevernmidler til kommunen og statsforvalteren, og har gitt instruks med nærmere beskrivelse av hvordan kommune og statsforvalter skal utføre den delegerte myndigheten.

Mattilsynet oppdaterte instruksen 13. november 2023. Informasjon som tidligere har stått i diverse veiledere og andre skriv fra Mattilsynet samles nå i instruksen. I tillegg er det gjort noen språklige endringer, og en presisering av at kommunene ikke skal behandle søknader om dispensasjon om spredning av plantevernmidler fra drone. Les den oppdaterte instruksen her: Instruks til kommune og statsforvalter om utøvelse av delegert myndighet etter plantevernmiddelforskriften (lovdata.no)

Det er gjennomført høring for endringene, og Mattilsynet har gjort flere språklige endringer og presiseringer på bakgrunn av høringssvarene vi fikk inn.

Se hele regelverksprosessen med høringsinnspill her 

Fant du det du lette etter?