Til hovedinnhold
Rapport

Tilsynsprogrammet for skjell - 2015

Skjell langs norskekysten har lave konsentrasjoner av E.coli, tungmetaller og andre uønskede stoffer viser årlig undersøkelse utført av NIFES på oppdrag fra Mattilsynet.

Publisert


 

 

Hva ble undersøkt?

Blåskjell, østers og o-skjell

Tidsrom
2015
Hva lette vi etter?

E. coli, Salmonella og miljøgiftene kadmium, kvikksølv, dioksiner og dioksinlignende PCB samt polyaromatiske hydrokarboner.

Hva fant vi?
  • Blåskjell: 87 prosent under grenseverdi for E.coli, ingen med salmonella og alle under grensene for miljøgifter
  • Østers: En av fire inneholdt for høye nivå av kadmium
  • O-skjell: Kadmium og bly over grensen. Disse er i nyrene som skal fjernes før man spiser o-skjell
Hvem utførte oppdraget?

Havforskningsinstituttet

Fil
Tilsynsprogrammet for skjell - 2015 (PDF)