Til hovedinnhold
Rapport

Tilsynsprogrammet for skjell - 2019

Skjell langs norskekysten har lave konsentrasjoner av E. coli, tungmetaller og andre uønskede stoffer. Det viser resultatene fra den årlige overvåkingen av bakterier og miljøgifter i skjell fra produksjonsområder og skjellprøver tatt i forbindelse med Mattilsynets blåskjellvarsel.

Publisert
Hva ble undersøkt?

Blåskjell, kamskjell, flatøsters, stillehavsøsters, kuskjell, O-skjell, teppeskjell, kongsnegl og Drøbakkråkebolle.

Tidsrom
2019
Hva lette vi etter?

E. coli, Salmonella og miljøgiftene kadmium, kvikksølv, dioksiner og dioksinlignende PCB, samt polyaromatiske hydrokarboner.

Hva fant vi?

Rundt 90 prosent av alle innsendte muslinger var under grenseverdien for E. coli og det var ingen påvisninger av Salmonella. Totalt ble det analysert 453 E. coli prøver og 26 salmonella prøver.

Hvem utførte oppdraget?

Havforskningsinstituttet

Fil
Tilsynsprogrammet for skjell - 2019 (PDF)