Til hovedinnhold
Rapport

Tilsynsprogrammet for skjell - 2022

Skjell langs norskekysten har lave konsentrasjoner av E. coli, tungmetaller og andre uønskede stoffer. Det viser resultatene fra den årlige overvåkingen av mikroorganismer og miljøgifter i skjell fra produksjonsområder og skjellprøver tatt i forbindelse med Mattilsynets blåskjellvarsel.

Publisert
Hva ble undersøkt?

Blåskjell, kamskjell, flatøsters, stillehavsøsters, knivskjell, O-skjell, teppeskjell, kongsnegl og Drøbakkråkebolle.

Tidsrom
2022
Hva lette vi etter?

E. coli, Salmonella og miljøgiftene kadmium, kvikksølv, dioksiner og dioksinlignende PCB, samt polyaromatiske hydrokarboner (PAH).

Hva fant vi?

E. coli og Salmonella: 

  • Rundt 90 prosent av alle innsendte muslinger var under grenseverdien for E. coli som gjelder ved omsetning, og det var ingen påvisninger av Salmonella. 
  • Totalt ble det analysert 465 E. coli prøver og 42 salmonella prøver. Alle overskridelser av E. coli var av blåskjell. 


Miljøgifter:

  • Blåskjell: Alle 53 prøver var under grensene for miljøgifter. 
  • Kamskjell: Ingen overskridelser av miljøgifter i muskel og gonade. 
  • Flatøsters: Det ble påvist kadmium over grenseverdien i to prøver. 
  • O-skjell og kongsnegl: Tungmetallet kadmium ble ikke påvist over fastsatte grenseverdien. 
Hvem utførte oppdraget?

Havforskningsinstituttet.

Fil
Tilsynsprogrammet for skjell - 2022 (PDF)