Til hovedinnhold

Hygieneregler ved produksjon av frukt, bær, grønnsaker og korn

Forskrift om næringsmiddelhygiene gjelder for hele matkjeden. Alle primærprodusenter av frukt, bær, grønnsaker og korn (for eksempel bønder og veksthusprodusenter), må derfor følge dette regelverket.

Publisert

Innhold på denne siden

  1. Hva er primærproduksjon?
  2. Regelverket om næringsmiddelhygiene
  3. Når råvaren foredles
  4. Råvarene skal beskyttes mot fare
  5. Vær oppmerksom på vanningsvannet
  6. Nasjonale retningslinjer
  7. Publikasjoner