Til hovedinnhold
Søk

Spirer og frø – produksjon, omsetning og import

Her finner du krav og regler som gjelder for produksjon, omsetting og import av spirer og frø beregnet til spireproduksjon. 

Innhold på denne siden

  1. Produksjon av spirer
  2. Import av spirer og frø til spirer
  3. Alle sendinger av spirer og frø skal følges av et offisielt sertifikat
  4. Meldeplikt til Mattilsynet
  5. Sporbarhet for spirer og frø
  6. Godkjenning av spireprodusenter
  7. Prøvetaking
  8. Publikasjoner