Rapport

Smittestoffer i importerte bær 2015-2016

Mattilsynet har i 2015 og 2016 gjennomført et kartleggingsprogram med fokus på importerte bær. Bærene ble analysert for utvalgte bakterier, virus og parasitter som er kjent for å kunne smitte via frukt, bær og grønnsaker.

Publisert
Hva ble undersøkt?
  • Friske og fryste, importerte jordbær, bringebær og blåbær
  • Totalt 176 partier av friske bær og 52 partier av fryste bær
Tidsrom
Analysene ble utført i perioden januar 2015 til desember 2016
Hva lette vi etter?
  • Friske bær ble undersøkt for E. coli som hygieneindikator, og for de sykdomsfremkallende mikroorganismene Salmonella, Giardia og Cryptosporidium. Analysene for Giardia og Cryptosporidium ble ikke utført på alle prøvene.
  • Fryste bær ble undersøkt for hepatitt A virus og norovirus.
  • Bærene ble analysert ved Veterinærinstituttet og NMBU Veterinærhøgskolen.
Hva fant vi?

Av 228 partier som ble analysert ble det gjort funn i tre partier (1,3 %).

  • Det ble påvist E. coli i et parti med friske bringebær fra Spania og i et parti med friske blåbær fra Nederland.
  • Giardia ble påvist i et parti med friske jordbær fra Spania.
  • Det ble ikke påvist Salmonella, Cryptosporidium, hepatitt A virus eller norovirus i noen av prøvene.

Samlet sett er resultatene i programmet gode og tyder på at partiene av importerte bær som er undersøkt for det meste er av en god hygienisk kvalitet.

Det må likevel bemerkes at prøvene i programmet kun utgjør en veldig liten andel av den mengden bær som importeres og omsettes på det norske markedet. Det løpende arbeidet som importørene gjør for å sikre at produktene er trygge, er derfor viktig for å unngå sykdomstilfeller forårsaket av forurensede frukt, bær og grønnsaker.

Hvem utførte oppdraget?

Veterinærinstituttet og NMBU-Veterinærhøgskolen

Fil
Rapport - Smittestoffer i bær 2015-2016 (PDF)