Til hovedinnhold
Rapport

Analyser av smittestoffer i salat og krydderurter 2017-2019

Salat og krydderurter på det norske markedet har i hovedsak god hygienisk kvalitet, viser Mattilsynets overvåkingsprogram. Prøvene som er analysert utgjør imidlertid en liten andel av den totale mengden salat og krydderurter som omsettes.

Publisert
Hva ble undersøkt?

Importert og norskprodusert salat og friske importerte krydderurter

Totalt 580 prøver - 426 av salat og 154 av krydderurter.

Tidsrom
2017 -2019
Hva lette vi etter?

E. coli, Salmonella, Cryptosporidium, hepatitt A virus og norovirus.

Alle analysene ble ikke utført på alle prøvene.

Hva fant vi?

I de 575 prøvene som ble analysert for E. coli, ble det påvist E. coli i en eller flere delprøver i til sammen 54 prøver. Av disse ble det påvist E. coli ≥100 kde/g i 21 prøver, og 13 prøver inneholdt så høye verdier av E. coli at produktene ble trukket fra markedet. 10 av disse var av importerte krydderurter fra Sørøst-Asia.

Det ble ikke påvist Salmonella, Cryptosporidium, hepatitt A virus eller norovirus i noen av prøvene som ble analysert for disse smittestoffene.

Funn av høye verdier av E. coli i salat og krydderurter tyder på en fersk fekal forurensing, noe som kan indikere at produktet også kan være forurenset med sykdomsfremkallende bakterier, virus og parasitter. Krydderurter fra Sørøst-Asia er et kjent risikoprodukt for Salmonella. Mattilsynet anbefaler at slike krydderurter varmebehandles før de spises.

Hvem utførte oppdraget?

Bakterienalysene ble utført ved Veterinærinstituttet og parasitt- og virusanalysene ved NMBU Veterinærhøgskolen.

Fil
Rapport_ Smittestoffer i salat og krydderurter 2017-2019 (PDF)