Oppdeling av frukt og grønnsaker i butikk

Butikker som deler opp frukt og grønnsaker, må ha rutiner som sikrer at produktene ikke forurenses under oppdeling. Frukt og grønnsaker skal oppbevares kjølig etter deling.

Publisert

Innhold på denne siden

  1. Frukt, bær og grønnsaker kan være forurenset
  2. Butikker må sikre trygg håndtering av frukt og grønnsaker
  3. Kjøling av frukt og grønnsaker
  4. Meloner er lett bedervelige