Traces

Publisert 15.02.2021     Sist endret 30.05.2022

Informasjonen om dyre- og fiskehelse er under revisjon

Denne siden viser til forskrifter om dyre- og fiskehelse som er opphevet eller endret og erstattet av nye forskrifter. De nye forskriftene trådte i kraft 28. april 2022. Se oversikt over erstatninger.

Mattilsynet jobber fortløpende med oppdatering av nettsidene, og med å utarbeide veiledning om det nye regelverket. Områder med størst behov for veiledning og informasjon vil bli prioritert først.

Endringer i TRACES

Det skjer en gradvis overgang fra TRACES Classic til ny plattform, TRACES NT (New Technology). 

Informasjonen i TRACES blir ikke overført automatisk til den nye plattformen. Derfor må alt - både virksomheter og brukere – registrere seg på nytt.

For å få tilgang til systemet må du først opprette en bruker i EU-login, deretter knytte deg opp mot TRACES NT som «operator». Se veiledning

TRACES (TRAde Control and Expert System) er en felles EU-database hvor man registrerer:

Import fra land utenfor EU/EØS

Ved import av animalske produkter, levende dyr eller ikke-animalske risikoprodukter fra land utenfor EU/EØS skal første del av sertifikatet CHED (Common Health Entry Document) utfylles i TRACES av importør eller noen som gjør dette på vegne av importør.

Deretter skal CHED sendes elektronisk i TRACES til aktuell grensekontrollstasjon for videre behandling.

Samhandel innen EU/EØS

Ved samhandel innen EU/EØS med levende dyr og visse animalske produkter kan første del av helsesertifikatet utfylles i TRACES og deretter sendes elektronisk til Mattilsynet for godkjenning.

Dette skal gjøres når Norge er avsenderland.

Innførsel av biprodukter og avledede produkter

Ved innførsel av animalske biprodukter og avledede produkter fra EU/EØS er det krav om tre typer meldinger til Mattilsynet:

Les mer om: Plikter for importør og første mottaker av næringsmidler

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

Brukerstøtte for TRACES
For praktisk hjelp med systemet:
Tlf: 414 00 571. Åpningstid kl 14 - 15 på hverdager.
traces.brukerstotte@mattilsynet.no

Ansvarlig for TRACES
Ved overordnede spørsmål om TRACES:
Hanne Birkelund, seksjon grensekontroll og kriminalitet, hovedkontoret. Tlf: 22 77 91 47

Faglige og juridiske spørsmål rundt import / innførsel
Eksterne brukere (importører): Henvendelse til nærmeste avdelingskontor, tlf. 22 40 00 00

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Import og eksport Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer