Import av spirer og frø til spirer

Publisert

Varepartier av spirer fra tredjestat (land som ikke er medlemmer i EU, EØS eller EASA) skal kun innføres fra listeførte virksomheter. 

Regelverk

Forordning (EU) 2019/625 artikkel 5 (1) (b)