Til hovedinnhold

Import av spirer og frø til spirer

Publisert

Varepartier av spirer fra tredjestat (land som ikke er medlemmer i EU, EØS eller EASA) skal kun innføres fra listeførte virksomheter. 

Regelverk

Forordning (EU) 2019/625 artikkel 5 (1) (b)

Krav ved innførsel til Unionen av visse varer fra en tredjestat med hensyn til virksomheter:

1. Forsendelser av følgende varer skal innføres til Unionen bare dersom de er sendt fra, og er framstilt eller tilberedt i, virksomheter oppført på lister utarbeidet og ajourført i samsvar artikkel 127 nr. 3 bokstav e) ii) og iii) i forordning (EU) 2017/625:

b) Spirer med følgende HS-koder: 0704 90, 0706 90, 0708 10, 0708 20, 0708 90 eller 1214 90 i del II i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2658/87.

Forordning (EU) 2019/625 artikkel 5 (1) (b)