Til hovedinnhold

Hvordan levere MKI

Fremgangsmåten for å levere MKI er litt ulik for små og store slakterier.

Publisert

Store og mellomstore slakterier

Mattilsynet har utviklet et REST api som skal benyttes til å levere MKI. Det forventes at alle slakterier som slakter mer enn 1000 husdyrenheter per år (1000 storfe, 6700 griser og 20000 småfe) benytter dette api-et for å sende MKI. Kontakt din slakteriorganisasjon eller Animalia AS for mer informasjon rundt dette. For utfyllende informasjon om hvordan en sender MKI, se vedlegg 1- Teknisk informasjon: Hvordan levere MKI (Store og mellomstore slakterier) (PDF) .

Små slakterier

For slakterier som slakter mindre enn 1000 husdyrenheter per år, kan MKI alternativt leveres som et dokument som sendes på e-post eller leveres på papir. Alle opplysninger skal likevel være med og de samme tidsfristene gjelder. Bortsett fra informasjonen som kun slakteriet har, slik som for eksempel hvem som skal levere og antall dyr, kan det meste av MKI hentes fra Dyrehelseportalen. Mattilsynet har utarbeidet en dokumentmal som bør benyttes og som sikrer at all nødvendig informasjon blir med.

Vedlegg 2 – MKI mal for små slakterier (Excel)

Mattilsynet forutsetter at alle slakterier leverer MKI i henhold til denne veilederen innen utgangen av 2020. Mangler i forhold til dette vil bli ansett som mangler i forpliktelsen til å levere MKI, og vil bli fulgt opp forvaltningsmessig.