Til hovedinnhold

Lokalmat - drikkevatn frå eiga vasskjelde

Når du driv næringsmiddelverksemd og har eiga vasskjelde, er du som vassverkseigar ansvarleg for at det vatnet du bruker og/eller serverer er trygt.  

Publisert

Du må registrere vassforsyninga hos Mattilsynet. Bruker du mindre enn 10 m3 vatn per døgn, kan du bruke eit forenkla skjema.

Informasjon og registreringsskjema