Faktaartikkel

Slik registrerer du små vannforsyningssystem

Publisert 16.03.2018     Sist endret 25.11.2019

Brønner som gir drikkevann til mer enn en enkelt bolig eller fritidsbolig, skal registreres hos Mattilsynet. Dette gjelder også for eksempel tjern og bekker.

Bakgrunn

I 2017 kom en ny drikkevannsforskrift som satte tydeligere krav til trygt drikkevann, også fra små vannforsyningssystem.

Brosjyren Informasjon til de minste vannforsyningssystemene (PDF) gir nyttig informasjon som er spesielt beregnet for små vannforsyningssystem.

I januar 2017 kom en ny drikkevannsforskrift som satte tydeligere krav til trygt drikkevann, også fra små vannforsyningssystem.

Brosjyren Informasjon til de minste vannforsyningssystemene (PDF) gir nyttig informasjon som er spesielt beregnet for små vannforsyningssystem.

Fyll ut skjemaet her

Alle vannforsyningssystemer skal være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som produserer mindre enn 10 m3 drikkevann per døgn, for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann.

Brønn skal også registreres

De systemene som forsyner mer enn en enkelt bolig eller fritidsbolig med drikkevann kalles et vannforsyningssystem.

Et vannforsyningssystem kan blant annet bestå av en brønn eller et tjern.

Produserer systemet ditt mindre enn 10 m3 drikkevann per døgn, og ikke forsyner sårbare abonnenter (for eksempel sykehus eller barnehage), skal du registrere dette via knappen over.

Dere som får drikkevann fra vannforsyningssystemet må bli enige om hvem som skal fylle ut skjemaet. Det skal bare sendes inn ett skjema per vannforsyningssystem.

Plasser på kart

I skjemaet registrerer du vannforsyningssystemets plassering ved å markere stedet i et kart, og det er kun noen få tilleggsspørsmål som skal besvares. Lenken til dette skjemaet ligger øverst i denne teksten.

Hvorfor skal du registrere?

Kommunene skal ta drikkevannshensyn når de lager kommunale planer og reguleringsplaner, og når de gir tillatelser til for eksempel nye boligområder.

Det er ingen automatikk i at kommunen vet hvor hvert enkelt vannforsyningssystem befinner seg. For å sikre at kommunen har nødvendig informasjon, er alle som har et lite vannforsyningssystem pålagt å registrere det hos Mattilsynet.

Kommunen får informasjonen om de registrerte vannforsyningssystemene fra Mattilsynet. På denne måten kan kommunen ta hensyn til ditt vannforsyningssystem i sitt arbeid.

Det å være ansvarlig for registreringen fører ikke til andre rettigheter til vannforsyningen enn det som er avtalt tidligere.

Større vannforsyningssystemer

Planlegger dere å etablere et vannforsyningssystem som produserer mer enn 10 m3 drikkevann per døgn (tilsvarer normalt vann til flere enn 50 personer) må dere søke plangodkjenning. Det samme gjelder for vannforsyningssystem som leverer vann til sårbare abonnenter.

Fant du det du lette etter?