Til hovedinnhold
Søk

Markedsføring av matvarer på internett via REKO-ringer

Her finner du informasjon om hvilke regler som gjelder når du omsetter matvarer via REKO-ringer eller lignende.

Publisert

I en REKO-ring annonseres matvarene via lukkede grupper på Facebook hvor salget avtales. Kundene bestiller på internett og får matvarene levert til avtalt tid og sted.

Det er lagt til grunn at det skal være direkte overlevering mellom produsent og forbruker. 

Registrering eller godkjenning

Alle som driver næringsmiddelvirksomhet, skal enten registrere virksomheten eller søke om godkjenning. Hovedregelen er at matproduksjon av animalske råvarer skal være godkjent. Hvis du er detaljist, kan du likevel selge produktene dine til andre detaljister under visse forutsetninger uten at du trenger godkjenning.

Registrering og godkjenning av næringsmiddelvirksomheter

Hygienekrav ved produksjon og omsetning av næringsmidler

Hygieneregelverket har som formål å sikre forbrukeren trygg mat. Det er grunnleggende hygienekrav som gjelder alle former for håndtering av næringsmidler, og krav om at du har rutiner som sikrer at reglene følges i den daglige driften. Dersom du velger å produsere eller omsette næringsmidler, har du ansvaret for å følge kravene i forskriftene.

Drikkevann fra egen vannkilde

Du er ansvarlig for at vannet du bruker i næringsmiddelvirksomheten din er trygt. Har du egen vannkilde, er du å regne som vannverkseier og må selv dokumentere kvaliteten på vannet. Du må også registrere drikkevannskilden din hos Mattilsynet.

Reglene for drikkevann fra egen vannkilde i forbindelse med produksjon av lokalmat

Lagring og transport av næringsmidler

Næringsmidlene må lagres på egnet måte. Det betyr at de må beskyttes mot forurensning og lagres ved temperaturer som sikrer holdbarheten. Matvarer som omsettes ved utlevering til kunde på avtalte steder, bør i hovedsak være ferdigpakket før transport til utleveringsstedet. Dette gjelder spesielt lett bedervelige matvarer, som for eksempel kjøtt-, fisk- og melkeprodukter.

Frukt, bær og grønnsaker som ikke er oppdelt eller bearbeidet, kan transporteres og omsettes som uemballerte, forutsatt at dette foregår på en forsvarlig måte. Det er viktig å beskytte næringsmidlene mot forurensning under transporten, og for kjølevarer må kjølekjeden holdes helt fram til utlevering.

Merking og informasjon til forbruker

Det skal være enkelt for forbrukeren å lese og forstå hva maten inneholder og hvordan den skal lagres og håndteres. Ved markedsføring av matvarene på internett skal forbrukeren få informasjon om varen før hen velger å bestille. Regelverkets krav til informasjon avhenger av om matvaren selges ferdigpakket eller uemballert.

For ferdigpakkete matvarer skal informasjonen på nettsiden være omtrent den samme som på selve matvaren.

Opplysninger på nettsiden for ferdigpakket mat:

 1. Varebetegnelse
 2. Ingrediensliste (i fallende orden)
 3. Stoffer som kan framkalle allergier eller intoleranse (se under)
 4. Mengdeangivelse av ingredienser (ikke alltid nødvendig)
 5. Nettoinnhold
 6. Holdbarhetsdato eller siste forbruksdato (må oppgis senest ved utlevering)
 7. Særlige vilkår for oppbevaring og/eller bruk (når det er nødvendig)
 8. Navn eller forretningsnavnet og adressen til den ansvarlige næringsmiddelvirksomheten
 9. Opprinnelsesmerking når det er krav om det (ferskt kjøtt av storfe, småfe, svin og fjørfe)
 10. Bruksanvisning (når det er nødvendig)
 11. Alkoholstyrke for drikker med >1,2 volumprosent alkohol
 12. Næringsdeklarasjon (kan være unntak)

Denne informasjonen skal også være merket på det ferdigpakkete produktet. Det er viktig å være klar over at holdbarhetsdato eller siste forbruksdato alltid skal være med i merkingen på selve produktet.

Opplysninger på nettsiden for uemballert mat: 

Det må minimum opplyses om eventuelle allergener i produktet (punkt 3 over). Dette gjelder følgende ingredienser:

 • Kornslag som inneholder gluten (noen unntak)
 • Skalldyr og produkter framstilt av skalldyr
 • Egg og produkter framstilt av egg
 • Fisk og produkter framstilt av fisk (noen unntak)
 • Peanøtter og produkter framstilt av peanøtter
 • Soyabønner og produkter framstilt av soyabønner (noen unntak)
 • Melk og produkter framstilt av melk (herunder laktose) (noen unntak)
 • Nøtter, type nøtter skal oppgis
 • Selleri og produkter framstilt av selleri
 • Sennep og produkter framstilt av sennep
 • Sesamfrø og produkter framstilt av sesamfrø
 • Svoveldioksid og sulfitter (avhengig av konsentrasjoner)
 • Lupin og produkter framstilt av lupin
 • Bløtdyr og produkter framstilt av bløtdyr

Mer informasjon om merking av mat

Temasiden om merking av mat

Veiledning om god opplysningspraksis.

Regelverk

Internkontrollforskriften for næringsmidler