Bruk av matkontaktmaterialer

Matprodusenter, restauranter, kantiner mfl. har ansvar for å bruke matkontaktmaterialer som er beregnet til kontakt med mat.

Publisert

Du må også sørge for riktig bruk. Sjekk derfor merkingen av matkontaktmaterialet. Feil bruk kan føre til at stoffer overføres til til maten og gjør den helseskadelig. 

Matprodusenter

Matkontaktmaterialer brukes i alle ledd i matproduksjonen.

Før innkjøp av matkontaktmaterialet må du vurdere hvilken type mat, temperaturer osv. det skal brukes til. Det er derfor viktig at du har god dialog med leverandøren. Matkontaktmaterialene kan ha bruksbegrensninger eller en bruksanvisning du må ta hensyn til. Eksempel på bruksbegrensninger kan være at matkontaktmaterialet ikke egner seg for alle typer matvarer, som for eksempel fete eller sure matvarer, eller at det ikke kan brukes ved høy temperatur. Ved bytte av leverandør, eller ved utvikling av nye produkter, er det spesielt viktig å ha en god dialog.

Ved mottakskontroll er det viktig at du sjekker om riktig type vare er mottatt og at nødvendig informasjon og merking følger med. Hvis informasjon om bruksbegrensninger ikke er oppgitt, må du be om det fra leverandøren. Informasjon om brulsbegrensninger må videreformidles til de som har ansvaret for bruken av materialet i produksjonen.

Samsvarserklæring

Du må ha samsvarserklæring for matkontaktmaterialene du bruker i din produksjon. Den skal følge med matkontaktmaterialene fra leverandøren. Om du ikke har mottatt samsvarserklæring, må du be om det. 

Husk at regelverket på matkontaktmaterialer også inkluderer de delene i produksjonsutstyret som kommer i kontakt med mat, for eksempel metall- og plastdeler, gummi eller silikonpakninger mv. De enkelte delene som kommer i kontakt med mat skal ha samsvarserklæring. Kravet gjelder utstyr eller utstyrsdeller som er anskaffet etter 3. desember 2004.

Dual use additives (DUA)

Noen tilsetningsstoffer som brukes i materialene (særlig plast), kan være de samme som brukes som tilsetningsstoffer i mat. Slike stoffer kalles gjerne for «dual use additives (DUA)» og skal være opplyst om i samsvarserklæringen.

Dual use additives må ikke avgis fra matkontaktmaterialet: 

  • i mengder som kan ha en teknologisk effekt i maten. Hvis stoffet er tilsatt plasten for at det skal ha en teknologisk effekt i maten, er det snakk om en «aktiv eller intelligent emballasje» som skal oppfylle kravene i matkontaktforskriften § 2b forordning (EU) 450/2009 om aktive og intelligente materialer og gjenstander beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler 
  • i mengder som overskrider den laveste grense for innhold i matvaren i regelverket for plastmaterialer, tilsetningsstoffer og aromastoffer.
    For eksempel må antioksidanten butylhydroxyanisol (BHA), ikke avgis fra plast i mengder som overskrider grenseverdien for migrasjon fra plast på 30 mg/kg matvare. Skal du bruke et plastmateriale som inneholder BHA, må du ta hensyn til migrasjonen fra plasten hvis du skal tilsette BHA i matvaren din.
  • i mengder over migrasjonsgrenseverdien for plast til matvarer, hvor stoffene ikke er tillatt som tilsetnings- eller aromastoff.

Ferskvaredisk i butikk, restaurant, kantiner, take away mfl.

Utstyr, servise m.m som brukes i kontakt med mat  må være egnet til bruken. Du må derfor ikke lagre mat i bokser, poser, bøtter osv. som ikke er ment til bruk for kontakt med mat.

Matkontaktmaterialer skal ha merking som viser at det er ment for kontakt med mat og kan også ha en bruksanvisning med bruksbegrensninger du må ta hensyn til. Det kan være at matkontaktmaterialet ikke egner seg for alle typer matvarer, som for eksempel fete eller sure matvarer, eller at det ikke kan brukes ved høy temperatur. 

Om det er hovedkontoret i virksomheten som har ansvar for innkjøp av matkontaktmaterialene, må informasjon om riktig bruk formidles til de som bruker matkontaktmaterialene.

Samsvarserklæring

I dagligvarekjeder som har ferskvaredisker, restaurantkjeder mfl. der hovedkontoret har ansvaret for innkjøpet av matkontaktmaterialer, skal hovedkontoret sørge for at matkontaktmaterialene har samsvarserklæringer. Mattilsynet forventer ikke at samsvarserklæringene foreligger i selve butikken, restauranten eller gatekjøkkenet.