Aroma

Publisert 02.12.2019     Sist endret 02.12.2019

Aromaer tilfører eller endrer smak og/eller lukt i mat, alt fra søtsaker og brus til frokostblandinger, kaker og yoghurt. De tilsettes i forholdsvis små mengder, og forbrukeren får vanligvis lite av disse stoffene i seg.

Det er bare aromastoffene som er oppført på EU-listen som kan brukes i eller på mat. Enkle konsentrater av for eksempel kaffe, appelsiner og tilsvarende, som kommer fra vanlig mat, skal likevel ikke godkjennes eller oppføres på listen før bruk.

Aromaer blir delt inn i ulike typer aromaer;

  • Aromastoffer (kjemisk stoff med aromagivende egenskaper)
  • Aromapreparater
  • Reaksjonsaromaer
  • Røykaromaer
  • Aromaforløpere
  • Andre aromaer

En aroma er ofte satt sammen av 10-100 aromastoffer eller aromapreparater. Det er blandingsforholdet mellom de enkelte stoffer eller preparater som gir en spesiell smak eller lukt. Røykaroma er regulert i egne regler.

Høring

Endring av aromaforskriften: Forslag om å inkludere aromastoffet 2-hydroksy-4-metoksybenzaldehyd til EU-listen over aromaer (høringsfrist 8. mai 2023)

Send oss innspill innen: 08.05.2023

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Tilsatte stoffer i maten Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer