Tilsetningsstoffer

Publisert 02.12.2019     Sist endret 23.06.2020

Ny veileder til forskrift om tilsetningsstoffer

Mattilsynet har utarbeidet en ny veileder til forskrift om tilsetningsstoffer som gjør det enklere å forstå og etterleve regelverket. Veilederen er publisert i en elektronisk utgave som blir oppdatert jevnlig. Den har aktive lenker til ulike deler av regelverket og andre nyttige nettsteder. Den gir forklaringer på ulike begreper, og det er mange eksempler på bruk av tilsetningsstoffer og utregning av mengde. En klikkbar illustrasjon av det sentrale regelverket gir oversikt og vil være til hjelp for å forflytte seg i forskriften.

Tilsetningsstoffer er en fellesbetegnelse på stoffer som blir tilsatt maten for å øke holdbarheten, erstatte sukker, gi en bestemt smak, konsistens eller en farge. Ingredienser som eddik, salt, sukker og krydder er ikke tilsetningsstoffer. De mest vanlige er konserveringsmidler, antioksidanter, konsistensmidler, søtstoffer og fargestoffer.

Tilsetningsstoffene deles inn i ulike grupper etter hva som er hensikten med å bruke dem. Kun godkjente tilsetningsstoffer må brukes i næringsmidler. Tilsetningsstoffer blir godkjent om det foreligger tilstrekkelige vitenskapelige undersøkelser som viser at stoffet ikke er helseskadelig. Stoffet må kun brukes i den mengden det er teknologisk behov for, og dette er strengt regulert i regelverket.

Virksomhetene har selv ansvar for å sette seg inn i og følge regelverket.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Tilsynsresultater

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Tilsatte stoffer i maten Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer