Tilsetningsstoffer

Publisert 06.11.2012     Sist endret 22.05.2014

Tilsetningsstoffer er en fellesbetegnelse på stoffer som blir tilsatt maten for å øke holdbarheten, erstatte sukker, gi en bestemt smak, konsistens eller en farge. Ingredienser som eddik, salt, sukker og krydder er ikke tilsetningsstoffer. De mest vanlige er konserveringsmidler, antioksidanter, konsistensmidler, søtstoffer og fargestoffer.

Tilsetningsstoffene deles inn i ulike grupper etter hva som er hensikten med å bruke dem. Kun godkjente tilsetningsstoffer må brukes i næringsmidler. Tilsetningsstoffer blir godkjent om det foreligger tilstrekkelige vitenskapelige undersøkelser som viser at stoffet ikke er helseskadelig. Stoffet må kun brukes i den mengden det er teknologisk behov for, og dette er strengt regulert i regelverket.

Virksomhetene har selv ansvar for å sette seg inn i og følge regelverket. Mattilsynet forvalter regelverket.

Høring

Revidert – Høring endring vedlegg II og III i 1333/2008 og vedlegget i 231/2012 ved 2018/1461 2018/1462 2018/1472 og 2018/1497 (høringsfrist 4.desember 2018)

Send oss innspill innen: 04.12.2018

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00