Til hovedinnhold

Ulovlig bruk av ekstrakter som tilsetningsstoffer

Tilsetningsstoffer blir tilsatt til næringsmidler for å fylle et teknologisk behov. Noen produsenter bruker planteekstrakter for å fylle de samme behovene som godkjente tilsetningsstoffer skal oppfylle. Mattilsynet mener at dette ikke er tillatt.

Publisert

Mattilsynet bygger denne tolkningen av regelverket på en tolkningsuttalelse fra den stående EU-komiteen for planter, dyr, mat og fôr.