Til hovedinnhold

Viltkjøtt

For å få holdbart og helsemessig trygt kjøtt er det avgjørende at viltkjøtt blir slaktebehandlet, oppbevart og transportert på en hygienisk god måte. For jegere som skal selge eller gi bort kjøtt, gjelder spesielle kontrollkrav.

Publisert

Innhold på denne siden

  1. Egne regler for jegere i områder med skrantesjuke
  2. Råd om hygiene 
  3. Feltkontrollørordningen
  4. Krav når viltkjøtt skal selges eller gis bort 
  5. Pågående regelverksutvikling