Næringsmidler til særskilte grupper

Noen forbrukere har av ulike grunner særskilte ernæringsmessige behov. Her finner du informasjon om de spesielle reglene om sammensetning, registrering og merking som gjelder for næringsmidler til særskilte grupper.

 

Mer informasjon

Regelverk

Veiledere

Rapporter

Aktive regelverks­prosesser

Det er for tiden ingen aktive regelverksprosesser på næringsmidler til særskilte grupper.