Til hovedinnhold

Algegifter

Algegifter (algetoksiner) er stoffer som produseres i planteplankton i sjøen. Noen algegifter er svært giftige og kan gi alvorlig sykdom hos mennesker gjennom maten, spesielt skjell. 

Publisert