Biologiske gifter

Biologiske gifter (biotoksiner) er gifter fra levende organismer som planter, alger, muggsopp, sopp og biogene aminer.

Faglig råd og veiledning

Råd om biologiske gifter

Mer informasjon

Advarsler

Rapporter

Risikovurderinger

Informasjonsmateriell

Regelverk

Lenker til andre