Til hovedinnhold

Biologiske gifter

Biologiske gifter (biotoksiner) er gifter fra levende organismer som planter, alger, muggsopp, sopp og biogene aminer.