Til hovedinnhold

Er det mulig å se eller smake om nøtter inneholder aflatoksiner?

Aflatoksiner kan være kreftfremkallende og kan skade genene, og det er ikke satt noen nedre grense for innhold som ikke kan innebære en helsefare.

Publisert

Det er størst risiko for innhold av aflatoksiner i pistasienøtter, paranøtter og peanøtter og et høyt inntak av disse bør derfor unngås. Misfargede peanøtter og paranøtter bør kastes, men aflatoksin kan også være tilstede i nøtter som ikke er misfargede.

Importerte hasselnøtter fra sydligere land kan også inneholde aflatoksiner. I andre nøtter som valnøtter og cashewnøtter finner en sjelden aflatoksiner.

Når bør man unngå å spise nøtter?

En kan ofte ikke smake på nøtter om de inneholder muggsoppgifter av typen aflatoksiner, men smaker nøttene vondt eller er sterkt misfargede bør de kastes.

For peanøtter kan en fjerne noe av risikoen for aflatoksininnhold ved å fjerne misfargede nøtter. For andre typer nøtter og andre aktuelle matvarer kan en oftest ikke bruke denne metoden. Det er størst risiko for innhold av aflatoksiner i paranøtter og pistasienøtter, men muggsoppgifter finnes også i peanøtter og flere andre typer nøtter.

I tillegg kan du finne aflatoksiner i

  • fiken
  • bokhvete
  • mais
  • mandler
  • tørkede krydder

Innhold av aflatoksiner varierer sterkt i forskjellige deler av et varepartiet og også mellom forskjellige nøtter, fikener med mer.

Ved mistanke tar Mattilsynet ut små prøveuttak fra mange steder i varepartiet som deretter analyseres samlet med hensyn til aflatoksininnhold.

Selv om det er foretatt analyser, så er et prøveuttak uansett bare en liten del av stort vareparti. Dette fører til at det likevel ikke er mulig å gardere seg mot risiko for innhold av aflatoksiner.