Til hovedinnhold
Rapport

Mykotoksiner i mat

Mattilsynets overvåkingsprogram av mykotoksiner i næringsmidler.

Publisert

Veterinærinstituttet overvåker forekomsten av mykotoksinproduserende muggsopp og mykotoksiner (muggsoppgifter) i næringsmidler på oppdrag fra Mattilsynet.

Les alle rapportene (vetinst.no)