Til hovedinnhold
Risikovurdering

Risikovurdering av mykotoksiner (soppgifter) i korn

Risikovurdering av mykotoksiner (soppgifter) i korn og kornprodukter på det norske markedet, som Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har gjort på oppdrag for Mattilsynet.

Publisert
Offentliggjort