Rapportserie

Analyser av næringsstoffer og tungmetaller i matvarer

Mattilsynet har et årlig overvåkingsprogram hvor vi analyserer matvarer for næringsstoffer og tungmetaller.

Publisert

De årlige kartleggingene i denne serien fremskaffer næringsstoffverdier til Matvaretabellen.

Analyser av næringsstoffer og tungmetaller i boksis og plantebasert pålegg (2023)

Analyser av næringsstoffer og uønskede stoffer i vegan- og fiskepålegg, tran, pepperoni og tørket frukt (2022)

Analyser av næringsstoffer, tungmetaller og mykotoksiner i kornprodukter (2021)

Analyser av næringsstoffer og uønskede stoffer i plantebaserte middagsprodukter og drikker (2021)

Analyser av næringsstoffer og tungmetaller i kjøttprodukter (2019)

Analyser av næringsstoffer og tungmetaller i kjøttpålegg (2018)

Analyser av arsen, tungmetaller og næringsstoffer i risprodukter (2018)

Analyser av saltinnhold i utvalgte matvarer i Norge 2014-2018

Analyse av brød, knekkebrød og frokostblandinger (2017)

Analyser av næringsstoffer og tungmetaller i fiskeprodukter (2016)