Til hovedinnhold

Miljøgifter

Miljøgifter er kjemiske forbindelser som kan forurense mat gjennom luft, vann, gjødsel, jord, dyrkningsmedier og fôr. De brytes ned sakte og kan samle seg opp i mat.

Mer informasjon

Rapporter

Undersøkelse av fremmedstoffer i kongekrabber og marine oljer (2012) Miljøgifter i villfisk – brosme, lange og bifangst (2013–2015) Miljøgifter i fisk 2015 – marine oljer Fremmedstoffer i villfisk 2016-2018: rødspette, breiflabb og lyr Miljøgifter i fisk og fiskevarer 2016 – atlantisk kveite Miljøgifter i fisk 2020: Fremmedstoffer i vanlig uer og snabeluer fra norske farvann Miljøgifter i fisk 2021 – marine oljer Miljøgifter i fisk 2017 – marine oljer Miljøgifter i fisk 2018 – marine oljer Miljøgifter i fisk 2016 – marine oljer Miljøgifter i fisk 2020 – marine oljer Miljøgifter i fisk 2019 – marine oljer Overvåking av legemiddelrester og noen forurensende stoffer i animalsk mat og landdyr Dioksiner og dioksin-liknende PCB i norskproduserte hønseegg og storfemelk i perioden 2014 – 2017 Maritimt råstoff til produksjon av olje for humant konsum – rapport 2019 Analyser av næringsstoffer og tungmetaller i matvarer Analyser av næringsstoffer og tungmetaller i tex-mex-mat (2014) Analyser av næringsstoffer og tungmetaller i boksis og plantebasert pålegg (2023) Undersøkelse av blyinnhold i kvernet elgkjøtt (2014) Statusrapport 2013 - kadmium i krabber Veterinær grensekontroll sjømat 2016 Veterinær grensekontroll sjømat 2018 Veterinær grensekontroll sjømat 2017 Veterinær grensekontroll sjømat 2015 Veterinær grensekontroll sjømat 2020 Veterinær grensekontroll sjømat 2019 Miljøgifter i fisk – marine oljer Overvåking av legemiddelrester og noen forurensende stoffer i animalsk mat og landdyr 2018 Overvåking av legemiddelrester og noen forurensende stoffer i animalsk mat og landdyr 2019 Overvåking av legemiddelrester og noen forurensende stoffer i animalsk mat og landdyr 2015 Overvåking av legemiddelrester og noen forurensende stoffer i animalsk mat og landdyr 2016

Lenker til andre