Miljøgifter

Miljøgifter er kjemiske forbindelser som kan forurense mat gjennom luft, vann, gjødsel, jord, dyrkningsmedier og fôr. De brytes ned sakte og kan samle seg opp i mat.

Advarsler om miljøgifter

Advarsler

Mer informasjon

Advarsler

Rapporter

Veiledere

Regelverk

Risikovurderinger