Til hovedinnhold

Blir stoffer giftigere når de kombineres med andre stoffer?

I noen tilfeller kan stoffer med samme virkemåte gi risiko for helseskade, selv om man utsettes for trygge mengder av hvert enkelt stoff.

Publisert

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) mener at vi på generelt grunnlag kan si at det er lite sannsynlig at kombinasjonseffekter (også kalt «cocktaileffekter») bidrar til økt helserisiko i Norge. Unntaket er når vi utsettes for stoffer som virker på samme måte i kroppen. Hvis grenseverdiene overholdes for hvert enkelt stoff er det likevel liten grunn til bekymring for kombinasjonseffekter fra stoffer i blanding. 

Formålet med grenseverdier for fremmedstoffer

Grenseverdiene for fremmedstoffer i mat, drikke, fôr og kosmetikk er satt for å sikre at vi ikke blir utsatt for helseskadelige mengder av disse stoffene. Vanligvis er disse verdiene bestemt ut fra en vurdering av hvert enkelt stoff eller en gruppe av lignende stoffer.

Mange stoffer – mange eksponeringsveier

Folk blir eksponert for en rekke stoffer gjennom forskjellige metoder – som gjennom mat, hud, slimhinner og inhalasjon. Mattilsynet mottar jevnlig spørsmål fra publikum, miljøorganisasjoner og andre angående dette. Bekymringen er at selv om små doser av individuelle stoffer er trygge, kan kombinasjoner av disse stoffene være skadelige.

Det norske regelverket for mat, drikke og kosmetikk tar hensyn til potensielle skadelige effekter fra kombinasjoner av stoffer. For eksempel har de satt en felles migrasjonsgrense for stoffer som antas å kunne virke sammen. Også for tilsetningsstoffer er det satt grenseverdier som tar hensyn til ulike stoffers liknende toksikologiske egenskaper.

VKMs rapport om kjemiske stoffer

VKM, i sin rapport fra 2008 (oppdatert i 2013), vurderte kjemiske stoffer i mat, drikke, fôr og kosmetikk. Rapporten så på hvordan man kan vurdere kombinasjonseffekter av disse stoffene og om slike vurderinger har blitt tilstrekkelig vurdert.

VKM mener at samvirkende effekter av stoffer er sjeldne i Norge fordi mange av disse stoffene har en stor sikkerhetsmargin. De mener at det vanligvis ikke er noen helsefare ved å innta stoffer i små mengder, så lenge de er under deres akseptable grenseverdier.

VKM peker på at stoffer som har samme effekt i kroppen kan være skadelige hvis de konsumeres sammen, selv i trygge doser. Et eksempel er dioksiner og dioksinliknende stoffer.

Mattilsynet tolker rapporten som at hvis grenseverdiene i regelverket følges, er det lite grunn til bekymring. Men hvis grenseverdiene overskrides, må hver enkelt tilfelle, ifølge VKM, vurderes individuelt.

VKM: Kombinerte effekter av kjemiske stoffer i mat og drikke (vkm.no)