Til hovedinnhold
Rapport

Miljøgifter i fisk og fiskevarer 2016 – atlantisk kveite

Atlantiske kveiter under to meter (ca. 100) kilo inneholder uønskede stoffer under grenseverdiene og er trygge å spise. Store kveiter over to meter derimot har et høyt nivå av uønskede stoffer og bør ikke spises.

Publisert
Hva ble undersøkt?

Atlantisk kveite (392 stk.)

Tidsrom
September – mars til desember 2016
Hva lette vi etter?

Metaller

  • arsen
  • kadmium
  • kvikksølv
  • bly

Organiske miljøgifter

  • dioksin
  • dioksinlignende PCB
  • ikke-dioksinlignende PCB
Hva fant vi?
  • I kveiter under to meter / 100 kilo var det lave nivåer av stoffer som kvikksølv og organiske miljøgifter.

  • I store kveiter over to meter / 100 kilo er det svært høye nivåer av uønskede stoffer.

Hvem utførte oppdraget?

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES)

Fil
Miljøgifter i fisk 2016 – atlantisk kveite (PDF)