Til hovedinnhold
Rapport

Statusrapport 2013 - kadmium i krabber

Undersøkelser av taskekrabber i nord viser høyere innhold av kadmium.

Publisert
Hva ble undersøkt?

Kadmium i taskekrabber fra Saltenfjorden og nordover.

Hva lette vi etter?

Kadmium

Hva fant vi?

Alle prøvene oversteg grenseverdien på 0,50 mg/kg våt vekt for kadmiuminnhold, med unntak for krabbene fra lokaliteten Rollnesboen (Ibestad) som hadde et gjennomsnittlig kadmiuminnhold på 0,38 mg/kg våt vekt i klokjøttet.

Ved å bruke gjennomsnittskonsentrasjonen fra hver lokalitet og justere for 20 % måleusikkerhet, vil et kadmiuminnhold under 0,625 mg/kg våt vekt aksepteres som under grenseverdien. Dermed er tre av fem lokaliteter i Vesterålen (Hadselfjorden, Eidsfjorden/Ramberg/Straumsnes, Floholmen nord) over grenseverdien for kadmiuminnhold i klokjøtt, og to lokaliteter (Nykvåg, Stø) tett opptil grenseverdien.

I Andfjorden var en lokalitet markert under grenseverdien for innhold av kadmium i klokjøtt (Rollnesboen), mens den andre (Akkarnes) hadde betydelig over.

Hvem utførte oppdraget?

NIFES

Fil
Statusrapport 2013 Oppfølging av Mattilsynets krabbeprosjekt. Oppfølgende analyser fra Vesterålen (PDF)