Til hovedinnhold
Rapport

Overvåking av legemiddelrester og noen forurensende stoffer i animalsk mat og landdyr 2018

Rapporten beskriver gjennomføringen og resultatene fra overvåking av legemiddelrester og visse andre forurensninger i landdyr og animalsk mat i 2018. Formålet med overvåkingen har vært å sikre at bruken av veterinære legemidler er i tråd med regelverket, og at animalsk mat ikke inneholder ulovlige eller helseskadelige mengder forurensende stoffer.

Publisert
Hva ble undersøkt?

Fremmedstoffer i kjøtt og innmat, melk, egg og honning

Tidsrom
2018
Hva lette vi etter?

I Fremmedstoffprogrammet innhentes prøver fra norske landdyr, kjøtt og innmat, melk, egg og honning. Landdyrene som omfattes av programmet er storfe, gris, småfe, fjørfe, rein og hest. Prøver av elg, hjort og rådyr blir tatt for å undersøke tungmetallnivåer i disse artene.

Hva fant vi?

I 2018 ble det tatt i alt 4040 prøver av norske landdyr og animalske produkter. Funn ble oppdaget i ca. 4% av prøvene (i ca. 0,4 % ble det funnet rester av steroider, og i resten ble det funnet forhøyede nivåer av tungmetaller). Enkeltfunnene ble fulgt opp av Mattilsynet. Ingen av analysene viste konsentrasjoner av legemiddelrester som tydet på ulovlig bruk av legemidler.

Hvem utførte oppdraget?

Mattilsynet

Fil
Rapport fremmedstoffprogrammet 2018 (PDF)