Til hovedinnhold
Rapport

Overvåking av legemiddelrester og noen forurensende stoffer i animalsk mat og landdyr 2019

Rapporten beskriver gjennomføringen og resultatene fra overvåking av legemiddelrester og visse andre forurensninger i landdyr og animalsk mat i 2019. Formålet med overvåkingen har vært å sikre at bruken av veterinære legemidler er i tråd med regelverket, og at animalsk mat ikke inneholder ulovlige eller helseskadelige mengder forurensende stoffer.

Publisert
Hva ble undersøkt?

Fremmedstoffer i kjøtt og innmat, melk, egg og honning.

Tidsrom
2019
Hva lette vi etter?

I Fremmedstoffprogrammet innhentes prøver fra norske landdyr, kjøtt og innmat, melk, egg og honning. Landdyrene som omfattes av programmet er storfe, gris, småfe, fjørfe, hest, oppdrettsvilt og vilt. Prøver av viltlevende dyr (elg, hjort og rådyr) blir tatt for å undersøke tungmetallnivåer i disse artene.

Hva fant vi?

I 2019 ble det tatt i alt 4205 prøver av norske landdyr og animalske produkter. I ca. 3,6 prosent av prøvene ble det funnet rester av veksthormoner og forhøyede nivåer av forurensende stoffer. Enkeltfunnene ble fulgt opp av Mattilsynet. Ingen av prøvene viste konsentrasjoner av legemiddelrester som tydet på ulovlig bruk av forbudte legemidler.

Hvem utførte oppdraget?

FERA Ltd, United Kingdom

Fil
Rapport fremmedstoffprogrammet 2019 (PDF)