Til hovedinnhold
Rapport

Rester av plantevernmidler i næringsmidler 2016

Nivået av plantevernmidler i mat er generelt lavt og det er påvist få overskridelser. Dette tilsier at maten er trygg å spise med de målte nivåene av plantevernmidler. Det har imidlertid vært en økning av antall overskridelser fra 2015 til 2016.

Publisert
Hva ble undersøkt?
 • 1326 prøver av ferske, fryste eller bearbeidede matvarer.
 • Dette omfattet 111 ulike vareslag av frukt, grønnsaker, barnemat, animalske produkter, korn/ris og andre næringsmidler fra 57 forskjellige land.
Tidsrom
2016
Hva lette vi etter?

Rester av plantevernmidler, og funn av plantevernmiddelrester over de fastsatte grenseverdiene i de undersøkte næringsmidlene.

Hva fant vi?
 • Det ble funnet plantevernmidler over grenseverdi i 45 prøver (3,4 %). 31 av disse var fra land utenfor EU.
 • Etter at analyseusikkerheten ble trukket fra, ble 28 av disse 45 prøvene (2,1 %) regnet som overskridelse.
 • I to prøver av norske jordbær ble det påvist overskridelse av tolylfluanid. Begge prøvene var produsert på samme gård og plantevernmidlet var brukt ulovlig. Dette førte til at lisensen for å kunne bruke sprøytemidler ble trukket tilbake for to år.
 • Det ble påvist rester av flere enn ett plantevernmiddel i 35 % av prøvene. Av norske produkter var det tre prøver av jordbær med rester av syv ulike plantevernmidler.
 • Det ble ikke påvist rester av plantevernmidler i prøver av barnemat og i prøver av animalsk opprinnelse.
 • Det ble ikke påvist glyfosat i rugprøver.
 • Det ble analysert 111 prøver av økologiske produkter.
  • HER Det ble påvist funn av spinosad i salat fra Spania og spinat fra Italia. Spinosad er et godkjent virkestoff i økologisk produksjon.
  • HER Det ble også påvist funn av benzalkonium klorid (BAC) over gjeldende grenseverdi i en prøve av salat fra Italia.

Antall overskridelser er høyere i 2016 enn de siste årene, men en viss variasjon fra år til år anser Mattilsynet for å være normalt. Vi vil likevel følge utviklingen for å se om økningen fra 2015 til 2016 er av tilfeldig karakter.

Hvem utførte oppdraget?

Mattilsynet og NIBIO

Fil
Rapport_ Rester av plantevernmidler 2016 (PDF)