Til hovudinnhald
Rapport

Rester av plantevernmidler i næringsmidler 2018

Mattilsynet utfører årlig offentlig kontroll av plantevernmiddelrester i næringsmidler. I 2018 ble det analysert 1155 prøver av ferske, fryste eller bearbeidede matvarer.

Publisert

Varene var både norske og fra EU-området. Det ble påvist rester av plantevernmidler over grenseverdi i 25 prøver (2,2 %). Av disse ble 17 prøver (1,5 %) betegnet som overskridelser. Det var ingen funn over grenseverdi i prøver av norske næringsmidler.

Hva ble undersøkt?

1155 prøver av ferske, fryste og prosesserte matvarer.

Tidsrom
2018
Hva lette vi etter?

Rester av 350 forskjellige virksomme stoffer fra plantevernmidler.

Hva fant vi?

   
Innholdet av plantevernmiddelrester i norske næringsmidler er lavt.

  • I det totale overvåkingsprogrammet (uten økologiske produkter) ble det for frukt påvist rester av plantevernmidler i 72 % av prøvene, hvorav 2,8 % (10 prøver) hadde funn over grenseverdi. Av disse ble seks av prøvene betegnet som overskridelser.
  • For bær ble det påvist rester av plantevernmidler i 81 %, hvorav én prøve viste funn over grenseverdi.
  • For grønnsaker ble det påvist rester av plantevernmidler i 48 % av prøvene, hvorav 1,9 % (9 prøver) viste funn over grenseverdi. Av disse var syv prøver overskridelser.
  • For urter ble det påvist rester av plantevernmidler i 50 % av prøvene, hvorav en prøve inneholdt funn over grenseverdi, som også ble betegnet som en overskridelse.
Hvem utførte oppdraget?

Mattilsynet og NIBIO

Fil
Rapport_ Overvåkingsresultater for plantevernmidler i næringsmidler 2018 (PDF)