Til hovedinnhold
Rapport

Rester av plantevernmidler i næringsmidler 2021

Mattilsynet utfører årlig offentlig kontroll av plantevernmiddelrester i næringsmidler. I 2021 ble det analysert 1107 prøver av ferske, fryste eller bearbeidede matvarer i overvåkingsprogrammet. I tillegg ble det analysert 119 prøver av økologiske produkter. Det var ingen funn over grenseverdi i norske produkter.

Publisert
Hva ble undersøkt?

1107 prøver av frukt, grønnsaker, bær, andre vegetabilske produkter, inkludert bearbeidete produkter og animalske produkter fra landdyr. 119 prøver av økologiske produkter.

Tidsrom
2021
Hva lette vi etter?

Vegetabilske produkter ble analysert for 367 stoffer (plantevernmiddelrester og metabolitter) ved bruk av to multimetoder. I tillegg ble enkelte av prøvene analysert med spesialmetoder der det kun søkes etter ett eller noen få plantevernmidler (totalt 58 stoffer). Totalt ble det analysert for 425 forskjellige stoffer i vegetabilske produkter.

Hva fant vi?

Innholdet av plantevernmiddelrester i norske næringsmidler er lavt:

  • Det ble påvist rester av plantevernmidler over grenseverdi i 39 prøver (3,5 %). Av disse ble 24 prøver (2,2 %) vurdert til å være overskridelser etter korrigering for måleusikkerhet.
  • Ingen funn over grenseverdi i norske produkter.
  • 68 % av prøvene av norske produkter var helt uten funn av plantevernmiddelrester. 35 % av prøvene fra EU/EØS var uten funn, og 30 % av prøvene fra resten av verden.
  • Overskridelsene av grenseverdi var i appelsiner, bladpersille, bringebær, tørkede bønner, chilipepper, fersken, hvetemel, kirsebær, litchi, mandariner, pomelo, ris, spinat, stjernefrukt og vårløk.
  • I to økologiske produkter ble det funnet rester av plantevernmidler som ikke er tillatt å bruke i økologisk produksjon. Det var én overskridelse av grenseverdi for klorpyrifos i et parti økologiske sesamfrø, som ble vurdert å kunne medføre akutt helsefare for forbruker. Det andre funnet ble vurdert å skyldes uunngåelig forurensning, og var derfor ikke var et brudd på økologiregelverket.
Hvem utførte oppdraget?

NIBIO

Fil
Rapport - Plantevernmiddelrester i næringsmidler 2021 (PDF)